Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Hồi quy nhị thức âm – STATA

Hồi quy nhị thức âm (Negative Binomial Regression) được sử dụng để ước lượng các mô hình với dữ liệu của biến phụ thuộc có dạng đếm (counts) và phân tán rộng. Dữ liệu được xem là phân tán rộng khi biến có sai số chuẩn vượt quá giá trị trung bình của biến. Đây là dạng tổng quát của hồi quy Poisson.

Ví dụ: Chúng ta muốn dự báo thái độ chuyên cần của các sinh viên trong các ngành ở 2 trường đại học. Biến giải thích là số ngày nghỉ học, chuyên ngành học và điểm môn toán (được chuẩn hóa).

Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành là nbreg.dta

use https://www.vietlod.com/data/nbreg.dta, clear

Bộ dữ liệu bao gồm 3 biến daysabs math prog với 314 quan sát. Thông tin cụ thể của các biến như sau:

  • Biến prog là ngành học, có dạng danh mục với 3 giá trị: 1 (tổng quát), 2 (học thuật) và 3 (hướng nghiệp).
  • Biến daysabs là số ngày nghỉ học.
  • Biến math là điểm thi toán, là 1 biến liên tục.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button