Hồi quy Poisson – STATA

Hồi quy poisson được sử dụng để ước lượng các mô hình với dữ liệu của biến phụ thuộc có dạng đếm (counts).

Ví dụ: chúng ta muốn dự báo số giải thưởng (num_awards) mỗi sinh viên sẽ đạt được theo điểm số các môn học (math) ở từng chuyên ngành (prog).

Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành là poisson.dta

use https://www.vietlod.com/data/poisson.dta, clear

Bộ dữ liệu bao gồm 3 biến num_awards, math prog với 200 quan sát. Thông tin cụ thể của các biến như sau:

  • Biến prog là ngành học, có dạng danh mục với 3 giá trị: 1 (tổng quát), 2 (học thuật) và 3 (hướng nghiệp).
  • Biến num_awards là một biến đếm, cho biết số giải thưởng mà sinh viên đạt được.
  • Biến math là điểm thi toán, là 1 biến liên tục.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close