Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Hồi quy Poisson – STATA

Hồi quy poisson được sử dụng để ước lượng các mô hình với dữ liệu của biến phụ thuộc có dạng đếm (counts).

Ví dụ: chúng ta muốn dự báo số giải thưởng (num_awards) mỗi sinh viên sẽ đạt được theo điểm số các môn học (math) ở từng chuyên ngành (prog).

Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành là poisson.dta

use https://www.vietlod.com/data/poisson.dta, clear

Bộ dữ liệu bao gồm 3 biến num_awards, math prog với 200 quan sát. Thông tin cụ thể của các biến như sau:

  • Biến prog là ngành học, có dạng danh mục với 3 giá trị: 1 (tổng quát), 2 (học thuật) và 3 (hướng nghiệp).
  • Biến num_awards là một biến đếm, cho biết số giải thưởng mà sinh viên đạt được.
  • Biến math là điểm thi toán, là 1 biến liên tục.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button