Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bản

Hướng dẫn chạy mô phỏng trên Stata qua lệnh simulate

Guide to Monte Carlo simulation in Stata with simulate command

Giới thiệu mô phỏng Monte Carlo
Để thực hiện mô phỏng thì đầu tiên cần viết một chương trình mô phỏng. Một chương trình trên Stata là một đoạn lệnh được bao bởi khối lệnh program define và lệnh end.

Trong mỗi chương trình các tham số đầu vào cần được khai báo cụ thể ở phần cú pháp (câu lệnh syntax . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button