Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứu

Ảnh hưởng của cơ cấu tuổi đến lạm phát

Ảnh hưởng của yếu tố nhân khẩu học đến lạm phát và chính sách tiền tệ

Bên cạnh vấn đề tiền tệ, cầu kéo hay chi phí đẩy thì lạm phát trong một số trường hợp còn do cấu trúc dân số. Cụ thể, sử dụng mẫu dữ liệu bảng của 22 quốc gia OECD trong giai đoạn 1955 – 2014, Juselius and Takáts (2015, 2016) cho thấy tồn tại một ảnh hưởng dạng U ngược của các nhóm tuổi khác nhau đến lạm phát. Cụ thể: Nhóm dân số trẻ (từ 5 đến 29 tuổi) và dân số già (từ 65 đến 79 tuổi) có ảnh hưởng làm tăng lạm phát. Trong khi nhóm dân số ở độ tuổi lao động chính (30 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Source
Juselius and Takáts (2015)Juselius and Takáts (2016)Juselius and Takáts (2021)
Back to top button