Course

Trực quan hóa dữ liệu với Stata

Giới thiệu và minh họa cụ thể trên Stata

Nội dung khóa học sẽ trình bày cách trực quan hóa dữ liệu với Stata. Các biểu đồ thông dụng được giới thiệu và minh họa qua các ví dụ cụ thể trên Stata. Bao gồm: Biểu đồ cho một biến liên tục Biểu đồ cho một biến rời rạc Biểu đồ cho hai biến liên tục Biểu đồ cho hai biến rời rạc Các biểu đồ cho ba biến trở lên Trực quan hóa dữ liệu với Stata Introduction 1. Introduction 4 min Graphs for single continuous variables – Dofiles 2. What is continuous data? 3 min 3. What is a histogram? 7 min 4. What is …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button