Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Tài nguyênXử lý dữ liệu

Minh họa tạo bảng thống kê đơn giản sử dụng câu lệnh table

Kết hợp câu lệnh table với lệnh collect trên Stata 17

Các khái niệm collection, dimension, level trong thiết lập hiển thị bảng có ý nghĩa tương tự như dataset, variable và value trong xử lý dữ liệu. Bài viết sẽ minh họa sử dụng sơ lược các tùy chọn của câu lệnh collect để liệt kê các dimension, các giá trị (level) và cập nhật tên của chúng . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Source
Huber (2021)

Bài liên quan

Back to top button