Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Tài nguyênXử lý dữ liệu

Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê

Sử dụng lệnh table kết hợp với lệnh collect trên Stata 17

Để tạo các bảng tổng hợp kiểm định thống kê cho các biến, đầu tiên tạo các bảng đơn giản bằng cách sử dụng lệnh table với tuỳ chọn statistic(). Sau đó, sử dụng collect label, collect style row, collect style cell để đổi tên các nhãn và định dạng hiển thị cho các ô theo hình thức trình bày yêu cầu . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button