Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Tài nguyênXử lý dữ liệu

Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê

Sử dụng lệnh table với tùy chọn command trên Stata 17

Minh họa cách tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê cho các biến bằng cách sử dụng tùy chọn command của câu lệnh table, kết hợp với câu lệnh collect để tổng hợp thông tin và định dạng hiển thị cho bảng . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button