Minh họa ước lượng mô hình VAR ràng buộc dấu trên EViews

Mô hình VAR ràng buộc dấu có nhiều ưu điểm hơn so với các mô hình VAR truyền thống hoặc mô hình VAR cấu trúc (SVAR) đặc biệt ở hai điểm quan trọng sau:

  • Một là, mô hình VAR ràng buộc dấu có thể tránh được một vài vấn đề phát sinh từ mô hình truyền thống như phân rã Cholesky, với ràng buộc đồng thời bằng 0 cũng như các ràng buộc trong dài hạn theo cách phân rã Blanchard-Quah. Vì vậy, kết quả không thay đổi theo thứ tự của các biến hoặc sự lựa chọn của một phân rã Cholesky khác.
  • Hai là, trong cách tiếp cận Uhlig (2005), chỉ áp đặt một số tối thiểu các ràng buộc dấu để xác định chiều hướng tác động của các cú sốc cấu trúc theo các lý thuyết tài chính. Vì vậy, về mặt nguyên tắc chúng ta có thể khai thác được nhiều thông tin trong mẫu dữ liệu hơn so với các phương pháp áp đặt các ràng buộc cứng.

Bài viết này giới thiệu Add-in SRVAR trên EViews để phân tích tác động của các cú sốc cấu trúc từ mô hình VAR với việc bổ sung các ràng buộc về dấu. Phần bên dưới sẽ minh họa lại cách ước lượng mô hình VAR ràng buộc dấu theo nghiên cứu của Uhlig (2005) theo cả 2 phương pháp: Rejection method (Uhlig 2005; Rubio-Ramirez et al 2010) và Penalty Function method (Uhlig, 2005).

Xem thêm: giới thiệu về mô hình VAR ràng buộc dấu

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button