KTL nâng cao

Mô hình ARIMA thời vụ

Trong các bài viết trước tôi tập trung vào các dữ liệu thời gian, cũng như cách ước lượng mô hình ARIMA không có yếu tố thời vụ. Tuy nhiên, mô hình ARIMA cũng phù hợp đối với các dữ liệu có tính thời vụ. Một mô hình ARIMA thời vụ sẽ bổ sung thêm yếu tố thời vụ (P,D,Q)m vào mô hình. Đọc thêm: phương pháp Box – Jenkins Quy ước kí hiệu trong mô hình ARIMA thời vụ: p, d, q lần lượt là độ trễ của mô hình ARIMA không có yếu tố thời vụ P, D, Q lần lượt là độ trễ của mô …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button