KTL cơ bản

Mô hình chính sách công – Phần 1

Thế nào là một mô hình chính sách công? Mô hình chính sách công khác với mô hình phân tích chính sách thông thường như thế nào? Bài viết này sẽ giới thiệu về mô hình phân tích chính sách công từ khái niệm đến quy trình xây dựng và phân tích chính sách công.

1.

Thế nào là mô hình chính sách công?

Mô hình chính sách công (Public policy modeling) tập trung vào việc ra quyết định và giải quyết vấn đề thông qua cân bằng hữu dụng hệ thống (utilizing systematic means) và các phương pháp khoa học. Cách tiếp cận này 1) giả định rằng quyết định tạo ra các tình huống; 2) giải quyết vấn đề chính sách; và 3) sử dụng công cụ toán và máy tính để thực hiện các suy diễn logic, khách quan, tin cậy và nhanh chóng.

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close