Đại cươngTrắc nghiệm

Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngân hàng câu hỏi, đề thi trắc nghiệm

Gần 300 câu trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án đầy đủ). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Tải về bộ đề trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh – phần 3

Back to top button