KTL cơ bản

Mô hình chính sách công – Ví dụ

Bài viết sẽ minh họa việc xác định các biến thích hợp trong mô hình phân tích chính sách công.

Giả sử, bạn đang sống với gia đình và bạn phụ thuộc rất nhiều vào phần học bổng của nhà trường mà học bổng này lại tùy thuộc vào kết quả học tập của bạn ở các học kì trước. Đồng thời, trường bạn học không có kế hoạch thay đổi chính sách học bổng trong vòng 2 năm tới.

1.

Xác định vấn đề

What is your critical academic issue that you have to deal with at IUJ?
Mục đích bạn học tại trường là gì? Mục đích ở đây đòi hỏi phải cụ thể, rõ ràng và có khả năng thực hiện. Bạn có thể mơ ước và đặt ra các mục đích như có cuộc sống giàu có, hạnh phúc hoặc một điều ý nghĩa nào khác. Tuy nhiên, những mục đích này là không khả thi khi bạn với ý nghĩa khi bạn đang học ở đây. Mục tiêu khả thi cho quyết định bạn học tại trường có thể là kiếm một tấm bằng M.A tại khoa KTPT chẳng hạn.

2.

Phân loại vấn đề

 • Non-programmed, nghĩa là bạn chưa có kinh nghiệm hoặc thông tin gì về chương trình học M.A tại trường.
 • Uncertainty, nghĩa là bạn biết có 2 khả năng là bạn đạt được hoặc không đạt được bằng M.A tại trường.
 • Dynamic, nghĩa là kết quả thể hiện của bạn trong học kì này sẽ ảnh hưởng lên kết quả của các học kì tiếp theo. Nếu bạn nhận điểm F trong môn nghiên cứu chính sách công, có lẽ bạn sẽ lặp lại điều này ở năm tiếp theo. Nếu bạn có điểm trung bình GPA kém và bỏ lỡ cơ hội nhận học bổng thì bạn sẽ phải học tập chăm chỉ hơn nữa để có thể nhận học bổng trong học kì kế tiếp.
 • Strategic, ở đây có 2 người chơi: bạn và các giáo viên hướng dẫn hoặc quy định của trường. Nếu bạn yêu cầu thay đổi tài liệu học tập, người hướng dẫn sẽ điều chỉnh các bài tập cho bạn. Hoặc bạn vi phạm các nội quy của trường, bạn có thể bị đuổi khỏi trường.
3.

Xác định các biến ra quyết định

Những biến ra quyết định là những gì bạn có thể kiểm soát.

 • Các môn học có thể tham gia. Dĩ nhiên, các môn học bắt buộc bạn không thể kiểm soát, nhưng bạn có thể kiểm soát thời gian hoặc lựa chọn đăng ký các môn học không bắt buộc khác.
 • Thời khóa biểu cho việc tự học và làm bài tập về nhà.
 • Khoảng thời gian giải trí, chăm sóc gia đình (đánh đổi với thời gian học tập)
 • Chi phí mua tài liệu và các thiết bị học tập khác
 • Luyện tập thể dục (nếu bạn bệnh, bạn không thể hoàn thành các bài tập hoăc khóa luận được giao)
4.

Xác định các biến môi trường

Chúng ta hãy xét qua những biến ảnh hưởng đến vấn đề chính sách (bằng MA) nhưng bạn không thể kiểm soát

 • Thời tiết (bạn có thể bệnh hoặc mệt nếu thời tiết bất lợi: bão lụt, nắng gắt…)
 • Yêu cầu về chương trình học PMPP bắt kể việc bạn có thích hay không?
 • Chính sách của nhà trường và khoa bạn học
 • Ngân sách dành cho học bổng…
5.

Xác định biến kết quả liên quan

Hãy nghĩ về những thứ bạn sẽ có như là sự lựa chọn cho mỗi biến quyết định. Nếu bạn không học hành chăm chỉ và không nỗ lực cao, chẳng hạn, bạn có thể không đạt đủ điểm số để tốt nghiệp cũng như không đạt đủ điểm trung bình GPA để viết luận án. Nếu bạn học hành chăm chỉ mà không duy trì các mối quan hệ bạn bè, gia đình, sức khỏe sẽ dẫn đến các vấn đề xấu về tình bạn, gia đình và sức khỏe. Nếu bạn tối thiểu chi phí (không mua sách vở, các tài liệu học tập) thì bạn sẽ tiết kiệm được tiền nhưng bạn không thể có được kiến thức tốt, cũng như điểm số cao.

 • Số lượng môn học tham gia hoặc số tín chỉ đạt được
 • Xếp hạng cá nhân của mỗi môn học
 • Luận án của bạn
 • Kiến thức, kinh nghiệm và các kĩ năng bạn đạt được
 • Tình bạn
 • Điều kiện sức khỏe
 • Cuộc sống gia đình (kết hôn, con trẻ…)
 • Tiền (bạn tiết kiệm từ các hỗ trợ tài chính)
6.

Xác định các biến tiêu chuẩn liên quan

Chọn các biến quan trọng trong các các biến kết quả để đánh giá sự thành công hay thất bại của chính sách. Để đạt được tấm bằng MA về chính sách công, bạn phải thỏa mãn các yêu cầu của chương trình học (bao gồm điểm trung bình GPA) và bảo vệ thành công luận án của bạn. Các mối quan hệ tình cảm (bạn bè, gia đình) không tác động trực tiếp lên bằng MA bạn nhận. Như vậy, các biến tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề chính sách (bằng MA) của bạn là:

 • Yêu cầu chương trình (số tín chỉ tích lũy, GPA,)
 • Điểm luận án
Back to top button