Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Mô hình dữ liệu bảng FEM-REM

Dữ liệu đa bậc tổng hợp dữ liệu nhiều lớp, do vậy, chứa đựng rất nhiều thông tin. Tuy nhiên các mô hình ước lượng như OLS, OLS với robust hoặc cluster robust cũng như mô hình với biến giả đều chưa thể khai thác hiệu quả các thông tin của multilevel data. Các mô trên kể trên được liệt kê theo một trình tự đó là giải quyết vấn đề tồn tại của mỗi mô hình. Mô hình đứng sau kế thừa, đồng thời giải quyết vấn đề tồn tại của mô hình đứng trước. Như đã đề cập ở bài khắc phục Corrected error bằng OLS …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button