Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Mô hình dữ liệu bảng FEM-REM

Dữ liệu đa bậc tổng hợp dữ liệu nhiều lớp, do vậy, chứa đựng rất nhiều thông tin. Tuy nhiên các mô hình ước lượng như OLS, OLS với robust hoặc cluster robust cũng như mô hình với biến giả đều chưa thể khai thác hiệu quả các thông tin của multilevel data. Các mô trên kể trên được liệt kê theo một trình tự đó là giải quyết vấn đề tồn tại của mỗi mô hình. Mô hình đứng sau kế thừa, đồng thời giải quyết vấn đề tồn tại của mô hình đứng trước. Như đã đề cập ở bài khắc phục Corrected error bằng OLS với biến dummy, mô hình với dữ liệu đa bậc - multilevel data với biến giả là một ví dụ đơn giản của mô hình tác động cố định FEM.

FEM còn được gọi là mô hình tác động cố định (Fixed Effects Model) là một trong các dạng phổ biến của mô hình dữ liệu bảng (Panel data model) bên cạnh mô hình tác động ngẫu nhiên REM (Random Effects Model). Bài viết này sẽ trình bày các thuật ngữ cơ bản và các ý tưởng cốt lõi của mô hình FEM và REM theo cách hiểu đơn giản, dễ hiểu nhất. Đồng thời, bài viết cũng sẽ phân biệt sự khác nhau giữa 2 mô hình FEM vs REM cũng như 2 khái niệm Within & Between trong dữ liệu bảng ở trang 4&5.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Trang sau

Bài liên quan

Back to top button