KTL nâng cao

Mô hình lợi nhuận kì vọng – Event Study

Có 2 khía cạnh mà một nghiên cứu sự kiện cần phải thảo luận kĩ. Về khía cạnh lý thuyết tài chính thì cần lựa chọn một mô hình lợi nhuận kì vọng phù hợp cũng như xác định độ rộng hợp lý của các cửa sổ. Về khía cạnh giả định của phương pháp thì cần làm rõ vấn đề về tần suất giao dịch (infrequent trading) của loại chứng khoán với thị trường tham chiếu và ảnh hưởng của nhóm sự kiện hoặc các sự kiện nhiễu (event clustering/confounding events) đến các giá trị trung bình tính toán (Cable và Holland, 1999). Đầu tiên, chúng ta …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button