Mô hình lợi nhuận kì vọng – Event Study

Có 2 khía cạnh mà một nghiên cứu sự kiện cần phải thảo luận kĩ. Về khía cạnh lý thuyết tài chính thì cần lựa chọn một mô hình lợi nhuận kì vọng phù hợp cũng như xác định độ rộng hợp lý của các cửa sổ. Về khía cạnh giả định của phương pháp thì cần làm rõ vấn đề về tần suất giao dịch (infrequent trading) của loại chứng khoán với thị trường tham chiếu và ảnh hưởng của nhóm sự kiện hoặc các sự kiện nhiễu (event clustering/confounding events) đến các giá trị trung bình tính toán (Cable và Holland, 1999).

Đầu tiên, chúng ta xét về khía cạnh đầu tiên là lựa chọn mô hình lợi nhuận kì vọng và độ rộng hợp lý của các cửa sổ trong nghiên cứu sự kiện.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button