Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Phân phối chuẩn hóa – Normality

Giả định phân phối chuẩn

Vì sự chuẩn hóa của dữ liệu (phân phối chuẩn) là một trong những giả định quan trọng cho đa số các kiểm định thống kê. Trong chương trình Kinh tế lượng, thống kê được giảng dạy tất cả các kiểm định hoặc phương pháp phân tích đều dựa trên giả định về tính phân phối chuẩn của dữ liệu. Do vậy, trong nghiên cứu của mình các bạn sinh viên sẽ thực hiện kiểm tra, làm sạch dữ liệu và loại bỏ ảnh hưởng của các điểm dị biệt để đưa dữ liệu về dạng chuẩn hóa. Bên dưới, chúng tôi sẽ trình bày quy trình 5 bước để xác định và xử lý vấn đề chuẩn hóa của dữ liệu.

Tuy nhiên, trong thực tế nghiên cứu các học giả sẽ ít kiểm tra tính chuẩn hóa này. Bởi thay vì họ giả định dữ liệu có phân phối chuẩn thì họ sẽ sử dụng những kiểm định dựa trên những giả định này để phân tích. Nội dung của phần này sẽ lần lượt trình bày 4 vấn đề về tính chuẩn hóa của dữ liệu:

  1. Thứ nhất, phân phối chuẩn hóa là gì?
  2. Thứ hai, tại sao phân phối chuẩn lại quan trọng?
  3. Thứ ba, kiểm tra phân phối chuẩn như thế nào?
  4. Xử lý như thế nào nếu dữ liệu không có phân phối chuẩn?

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button