Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương sai thay đổi trong GMM

Ước lượng GMM là phương pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi và biến nội sinh tồn tại trong mô hình, tuy nhiên, phương pháp này có chi phí thực hiện cao (đòi hỏi cở mẫu lớn). Vì vậy, trong trường hợp mô hình không tồn tại vấn đề phương sai thay đổi thì ước lượng IV sẽ là lựa chọn phù hợp cũng như nếu mô hình tồn tại phương sai thay đổi nhưng không có biến nội sinh thì có thể sử dụng ước lượng HOLS thay thế GMM. Tiếp theo bài giới thiệu biến nội sinh và phương pháp …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button