Regression, path analysis, EFA, CFA trong mô hình SEM

Một mô hình phương trình cấu trúc (mô hình SEM) điển hình, thông thường bao gồm các thành phần chính như sau:

  • Regression model
  • Path model
  • Factor (EFA, CFA) model
  • Structural model

3 thành phần đầu tiên (regression, path và factor) được gọi chung là mô hình đo lường. Mô hình SEM là sự kết hợp của mô hình đo lường (measurement model) và mô hình cấu trúc (structural model). Bài viết sau sẽ lần lượt giải thích từng thành phần của mô hình SEM. Đồng thời, bài viết sẽ trình bày 3 trường hợp xây dựng mô hình SEM, đó là mô hình kiểm chứng (strictly confirmatory - SC), mô hình thay thế (alternative models - AM), và mô hình tùy biến (model generating - MG).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button