Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Regression, path analysis, EFA, CFA trong mô hình SEM

Một mô hình phương trình cấu trúc (mô hình SEM) điển hình, thông thường bao gồm các thành phần chính như sau: Regression model Path model Factor (EFA, CFA) model Structural model 3 thành phần đầu tiên (regression, path và factor) được gọi chung là mô hình đo lường. Mô hình SEM là sự kết hợp của mô hình đo lường (measurement model) và mô hình cấu trúc (structural model). Bài viết sau sẽ lần lượt giải thích từng thành phần của mô hình SEM. Đồng thời, bài viết sẽ trình bày 3 trường hợp xây dựng mô hình SEM, đó là mô hình kiểm chứng (strictly confirmatory …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button