Hay cần họcKTL cơ bản

Phân biệt xác suất và thống kê

Xác suất (probability) và thống kê (statistics) là các lĩnh vực toán học có liên quan đến việc phân tích tần suất tương đối của các sự kiện. Tuy nhiên, giữa xác suất và thống kê vẫn có những khác biệt cơ bản như sau:

Xác suất liên quan đến việc dự đoán khả năng xảy ra các sự kiện trong tương lai, trong khi thống kê lại liên quan đến việc phân tích tần suất của các sự kiện trong quá khứ.
Xác suất là một nhánh lý thuyết của toán học, nghiên cứu các hệ quả của các định nghĩa toán học. Thống kê là một nhánh ứng dụng của toán học, nó cố gắng tạo ra ý nghĩa của các quan sát trong thế giới thực. Mục tiêu chung của thống kê là học từ dữ liệu để chuyển hóa dữ liệu thành kiến thức và sự hiểu biết về thế giới quanh chúng ta.

Tóm lại, lý thuyết xác suất cho phép chúng ta tìm ra hệ quả của một thế giới lý tưởng nhất định, trong khi lý thuyết thống kê cho phép chúng ta đo lường mức độ lý tưởng của thế giới thực.

Back to top button