Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao
Trending

Ước lượng TFP trên Stata

Câu lệnh prodest

Lệnh prodest phù hợp để ước lượng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) cho các hàm sản xuất Cobb-Douglas hoặc hàm Translog. Lệnh prodest giải quyết vấn đề thiên chệch do biến nội sinh qua ước lượng GMM, cũng như linh hoạt thực hiện ước lượng TFP theo các phương pháp kiểm soát hàm sản xuất LP, OP hoặc WRDG.

Vấn đề ước lượng TFP
Ước tính chính xác năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) là một vấn đề cơ bản của kinh tế học ứng dụng và là chủ đề chính của nhiều bài báo chuyên đề. Trước các cú sốc tích cực, các công ty phản ứng bằng cách nâng cao sản lượng và sử dụng đầu vào nhiều hơn. Ngược lại, một sự sụt giảm cả về sản lượng và nhu cầu đầu vào là cách phản ứng của các công ty trước các cú sốc tiêu cực. Sự tương quan dương giữa các mức đầu vào quan sát được với các cú sốc năng suất không quan sát được là nguồn gốc gây nên sự thiên chệch trong  hồi quy OLS khi ước lượng TFP.

Phương pháp ước lượng
Có nhiều phương pháp khác nhau đã được đề xuất để giải quyết vấn đề này. Và tựu trung có thể gom thành ba nhóm: ước lượng tác động cố định (FE), ước lượng biến công cụ (IV) và phương pháp kiểm soát hàm sản xuất (control function approach). Trong đó, phương pháp kiểm soát hàm sản xuất là được sử dụng phổ biến nhất để ước lượng TFP (Rovigatti and Mollisi, 2018).

Theo cách tiếp cận này, quy trình ước lượng hai bước (Olley and Pakes 1996, Levinsohn and Petrin 2003 và Ackerberg, Caves, and Frazer 2015) và ước lượng SGMM một bước (Wooldridge 2009) là được sử dụng thường xuyên nhất. Thời gian gần đây, dựa trên ước lượng Wooldrige, Rovigatti and Mollisi (2018) đề xuất một ước lượng mới sử dụng biến công cụ động (Blundell and Bond, 1998) với câu lệnh thực hiện prodest trên Stata để ước lượng hàm sản xuất.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button