KTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Tạo biến trên SPSS

III. Mã hóa thành 2 nhóm phân loại trong SPSS

Ví dụ: dữ liệu được cho bên dưới đánh giá mức độ thỏa mãn (thang điểm 10) về một dịch vụ mới của một công ty. Công ty muốn mã hóa các giá trị này thành 2 nhóm hài lòng (điểm trên 5) và không hài lòng (điểm dưới 5).

 Mức độ thỏa mãn về một dịch vụ mới
Điểm số 3 6 8 9 7 2 10 6 4 8 9 3

1. Nhập dữ liệu vào cửa sổ Data editor và đặt tên biến là Ratings
Nhập dữ liệu cửa sổ data editor2. Vào menu Transform chọn Recode Into Different Variables…
Recode Into Different Variables3. Chuyển biến Ratings trong khung bên trái vào khung Numeric Variable -> Output Variable: bên phải. Trong khung Output Variable (ngoài cùng bên phải), đặt tên và nhãn mới cho biến cần tạo. Trong ví dụ này, chúng ta đặt tên biến mới là Ratings2group với nhãn là Thỏa mãn?. Bấm nút Change sẽ xuất hiện như hình bên dưới
Output Variable4. Bấm nút Old and New values… và thiết lập các thông số như hình
Lowest through value
Value through Highest
Cụ thể, lần lượt đưa (Add) các giá trị dưới 5 (Lowest through value) của biến Ratings vào ô New value tương ứng với giá trị từ “Không thỏa mãn“. Lưu ý, đánh dấu chọn ở ô Output variables are strings để xác định giá trị của biến mới có dạng chuỗi. Tương tự cho các giá trị trên 5 (Value through Highest), chúng ta nhập 6 vào ô Value through Highest. Sử dụng nút Change hoặc Remove để thay đổi hoặc xóa giá trị đã tạo.

Kết quả sau khi tạo như sau:
Recode Into two categories result

 

Trang trước 1 2
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close