Kinh tế họcTrắc nghiệm

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T7

Bộ đề thi 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án) được biên soạn bởi TS. Tạ Đức Khánh (2011). Bộ đề thi được tổng hợp trong 8 bài kiểm tra dạng nhiều lựa chọn và 100 câu hỏi dạng đúng sai. Danh sách các bài trắc nghiệm kinh tế vi mô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, True/False

Bài kiểm tra 7 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với các lựa chọn (và đáp án) như sau:

MICRO_1_T7_1: Kinh tế học nghiên cứu:
○ Viêc kinh doanh tạo ra lợi nhuận như thế nào?
○ Chính phủ kiểm soát nền kinh tế và các hộ gia đình kiếm thu nhập như thế nào?
● Xã hội sử dụng những nguồn lực khan hiếm để thoãn mãn những nhu cầu vô hạn của mình như thế nào?
○ Sự phân bổ thu nhập giữa các khu vực khác nhau của nền kinh tế

1 2 3 4Trang sau
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close