Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Tài nguyênTạp chí Kinh tế

Tạp chí Dệt May và Thời Trang

Tạp chí Dệt May và Thời Trang là một nguồn thông tin uy tín và đa dạng về ngành công nghiệp dệt may và thời trang. Tạp chí Dệt may và Thời trang phát hành vào trung tuần hàng tháng sẽ cung cấp cho bạn đọc những bài phân tích về tình hình thị trường dệt may trong bối cảnh quốc tế và trong nước cũng như trước những cơ hội và thách thức. Nguồn: https://vinatex.com.vn/tap-chi-det-may-va-thoi-trang-viet-nam/  

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button