Tài nguyênHay cần họcTạp chí Kinh tế
Trending

Tạp chí Stata

Stata Journal

Tạp chí Stata (Stata Journal) là một tạp chí chuyên ngành về phân tích thống kê và biểu đồ sử dụng phần mềm Stata. Tạp chí Stata đã được xuất bản hàng quý bởi StataCorp LLC từ năm 2001. Tạp chí Stata là một nguồn thông tin quý báu cho các nhà nghiên cứu, nhà phân tích dữ liệu, và các chuyên gia trong lĩnh vực thống kê, kinh tế, y tế, khoa học xã hội và nhiều lĩnh vực khác. Tạp chí Stata cung cấp bài viết chất lượng về ứng dụng Stata trong nghiên cứu. Nội dung tạp chí bao gồm cách thực hiện phân tích …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button