Thực hành ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews

Bài viết sau sẽ minh họa cách thực hành ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ bước nhập dữ liệu, khai báo dữ liệu, ước lượng mô hình dữ liệu bảng bằng Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects và sự lựa chọn mô hình giữa Fixed Effect với OLS, và Fixed Effect với Random Effects.

Bài viết chỉ mang tính chất minh họa rất cơ bản về cách thực hiện ước lượng FE, RE cho mô hình bảng tĩnh tuyến tính trên phần mềm Eviews chứ không đi sâu trình bày lý thuyết ước lượng, cách kiểm định, cũng như so sánh lựa chọn các mô hình.

Xem thêm các bài viết của chuyên đề DỮ LIỆU BẢNG:

Trong trường hợp mô hình dữ liệu bảng có tính động thì các bạn cần xem xét chuyên đề về phương pháp GMM trong ước lượng mô hình bảng động.

1. Nhập dữ liệu từ Excel

Mở 1 workfile mới bằng các lệnh

  • create u 12                // Tạo 1 workfile mới
  • alpha country        // Khai biến biến country dạng chuỗi kí tự
  • data year y x          // Khai báo biến dạng số

Trên cửa sổ workfile bấm nút Show để mở cửa sổ SHOW, sau đó nhập: country year y x và bấm OK.

Cửa sổ dạng bảng tính mở ra, bấm nút Edit+/- và đưa chuột về dòng ô đầu tiên của cột COUNTRY, bấm chuột phải để dán vùng dữ liệu được copy từ file panel-data.xls.

Ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews

Lưu lại dataset với tên là panel-data.wf1

1 2 3 4Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button