Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Thực hành ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews

Bài viết sau sẽ minh họa cách thực hành ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ bước nhập dữ liệu, khai báo dữ liệu, ước lượng mô hình dữ liệu bảng bằng Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects và sự lựa chọn mô hình giữa Fixed Effect với OLS, và Fixed Effect với Random Effects. Bài viết chỉ mang tính chất minh họa rất cơ bản về cách thực hiện ước lượng FE, RE cho mô hình bảng tĩnh tuyến tính trên phần mềm Eviews chứ không đi sâu trình bày lý thuyết ước lượng, cách kiểm định, cũng như so sánh lựa chọn các mô hình. …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button