Hay cần học

Tìm dữ liệu với Dataset Search Google

Công cụ tìm dữ liệu rất hay của Google

Google Dataset Search

Dataset Search là một công cụ tìm kiếm mới được thiết kế dành riêng cho việc tìm kiếm dữ liệu. Trong nghiên cứu, đây có thể là một giải pháp hữu ích để tìm một bộ dữ liệu phù hợp (miễn phí). Dataset Search mang lại cho người dùng khả năng truy cập dễ dàng đến hàng triệu bộ dữ liệu trên hàng ngàn thư mục dữ liệu trực tuyến. Dataset Search hiển thị kết quả tìm kiếm từ trang web của các publisher, thư viện số, và trang cá nhân của các học giả.

Công cụ tìm dữ liệu Dataset Search của Google
Dataset Search mang lại cho người dùng khả năng truy cập dễ dàng đến hàng triệu bộ dữ liệu, trong đó có khá nhiều các dữ liệu từ các học giả.

Sử dụng Dataset Search

Hiện tại, Dataset Search có thể được dùng để tìm kiếm phần tham chiếu của hầu hết những dữ liệu trong các lĩnh vực: khoa học môi trường, khoa học xã hội, các chỉ số vĩ mô… Bạn có thể tìm kiếm với nhiều ngôn ngữ khác nhau và hoạt động tương tự như bất kì một công cụ tìm kiếm nào khác. Chỉ cần gõ vào nội dung bạn muốn tìm vào https://datasetsearch.research.google.com/ và Google sẽ trả về kết quả những bộ dữ liệu phù hợp.

Back to top button