Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Tính toán hiệu quả tác động cận biên – MTE

Phương pháp biến công cụ thường được sử dụng để giải quyết vấn đề lựa chọn mẫu, ước tính các tác động trung bình cục bộ (LATEs – local average treatment effects). Tuy nhiên, trong việc lựa chọn mẫu thì LATEs cho biết các hiệu quả tác động trung bình (ATEs) cho mỗi tập con cụ thể và chúng ta thường có rất ít thông tin về phân phối của các hiệu quả tác động trong một tổng thể.
Hiệu quả tác động cận biên
Hiệu quả tác động cận biên (MTEs – Marginal Treatment Effects) cho phép chúng ta nghiên cứu sâu hơn về LATEs trong việc thiết lập mô tả sự lựa chọn này. MTEs là hiệu quả tác động trung bình (ATEs) cho những người hoặc với một sự trở ngại nào đó để tham gia hoặc một mức bàng quan cụ thể nào đó. Điều này là chính xác vì nó tạo ra lựa chọn về những lợi ích không quan sát được: những người chọn tham gia vì họ có ít sự trở ngại hơn so với những người có trở ngại tham gia cao.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button