KTL nâng cao

Tính toán hiệu quả tác động cận biên – MTE

Phương pháp biến công cụ thường được sử dụng để giải quyết vấn đề lựa chọn mẫu, ước tính các tác động trung bình cục bộ (LATEs – local average treatment effects). Tuy nhiên, trong việc lựa chọn mẫu thì LATEs cho biết các hiệu quả tác động trung bình (ATEs) cho mỗi tập con cụ thể và chúng ta thường có rất ít thông tin về phân phối của các hiệu quả tác động trong một tổng thể. Hiệu quả tác động cận biên Hiệu quả tác động cận biên (MTEs – Marginal Treatment Effects) cho phép chúng ta nghiên cứu sâu hơn về LATEs trong việc …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button