Trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng

Phần 3

Ngân hàng câu hỏi, đề thi trắc nghiệm

Bộ đề gồm 300 câu trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng (có đầy đủ đáp án). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Các bạn có thể xem hoặc tải về ở link bên dưới.

Tải về bộ đề trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button