Đại cươngTrắc nghiệm

Trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng

Phần 4

Ngân hàng câu hỏi, đề thi trắc nghiệm

Bộ đề gồm 300 câu trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng (có đầy đủ đáp án). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Các bạn có thể xem hoặc tải về ở link bên dưới.

Tải về bộ đề trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng

Back to top button