Trắc nghiệm Kinh tế Chính trị

Phần 2

Ngân hàng câu hỏi, đề thi trắc nghiệm

Gần 300 câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị (có đáp án đầy đủ) được phân làm 3 phần. Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Tải về bộ đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị – phần 2

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button