Đại cươngTrắc nghiệm

Trắc nghiệm Kinh tế Chính trị

Phần 2

Ngân hàng câu hỏi, đề thi trắc nghiệm

Gần 300 câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị (có đáp án đầy đủ) được phân làm 3 phần. Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Tải về bộ đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị – phần 2

Back to top button