KTL nâng cao

Giới thiệu mô hình ARCH

Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng Stata để ước lượng các mô hình trong đó phương sai của biến phụ thuộc thay đổi theo thời gian. Những mô hình này được biết đến với tên gọi là mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). File dữ liệu thực hành: arch.dta Bộ dữ liệu gồm 4 chỉ số chứng khoán được tổng hợp theo tháng, bao gồm: chỉ số Nasdaq của Mỹ (nasdaq), chỉ số chứng khoán phổ thông của Úc (allords), chỉ số Nikkei của Nhật (nikkei), và chỉ số FTSE của Anh (ftse). Các dữ liệu được thu thập bao gồm 271 quan sát (từ tháng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button