KTL nâng cao

Hiện tượng tự tương quan – autocorrelation

I. GIỚI THIỆU VỀ HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi các sai số bị tương quan với nhau. Trong trường hợp này, sai số nhiễu của các quan sát khác nhau được tính từ các phân phối khác nhau không phải là phân phối của các biến giải thích. Ví dụ Giả sử chúng ta có phương trình biểu diễn mối quan hệ thống kê giữa mức chi tiêu hàng năm và thu nhập khả dụng hàng năm của người dân Mỹ trong giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1995. Vì vậy, chúng ta có 37 cặp quan sát về …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button