Ước lượng mô hình ARIMA thời vụ trên Stata

Mô hình ARIMA thời vụ được ước lượng tương tự mô hình ARIMA thông thường. Phân tích mô hình ARIMA thời vụ theo phương pháp Box - Jenkins được thực hiện qua 4 bước là nhận dạng, ước lượng, chẩn đoán và dự báo. Bài viết này sẽ minh họa các bước tiến hành phân tích mô hình ARIMA thời vụ theo phương pháp Box - Jenkins trên phần mềm Stata.

Để nắm rõ nội dung này, các bạn đọc thêm các bài về

Ước lượng mô hình ARIMA trên Stata,
Mô hình ARIMA thời vụ.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button