Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ước lượng mô hình ARIMA thời vụ trên Stata

Mô hình ARIMA thời vụ được ước lượng tương tự mô hình ARIMA thông thường. Phân tích mô hình ARIMA thời vụ theo phương pháp Box – Jenkins được thực hiện qua 4 bước là nhận dạng, ước lượng, chẩn đoán và dự báo. Bài viết này sẽ minh họa các bước tiến hành phân tích mô hình ARIMA thời vụ theo phương pháp Box – Jenkins trên phần mềm Stata. Để nắm rõ nội dung này, các bạn đọc thêm các bài về Ước lượng mô hình ARIMA trên Stata, Mô hình ARIMA thời vụ. [restrict] [/restrict] Dữ liệu sử dụng là doanh số bán đồ thời …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button