KTL nâng cao

Ước lượng GMM trên EViews – Lệnh GMM

Cú pháp câu lệnh gmm để ước lượng theo phương pháp GMM như sau: gmm(options) y x1 [x2 x3…]@ z1 [z2 z3…] gmm(options) specification @ z1 [z2 z3…] Diễn giải câu lệnh: Theo sau tên của biến phụ thuộc y là danh sách các biến giải thích. Các biến phía sau kí hiệu “@” là danh sách các biến đại diện (instrumental variables) có mối quan hệ trực giao với phần dư. Một cách khác, chúng ta có thể sử dụng phương trình (có dấu = ) kèm theo hệ số của các biến giải thích và các biến đại diện. Số biến đại diện tối thiểu phải …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button