Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Ước lượng mô hình VAR – phần 3

Mô hình vectơ tự hồi quy (VAR) được ước lượng tương đối đơn giản so với mô hình VEC. Nó được ước lượng thông qua các biến chuỗi thời gian dừng khi không có sự đồng kết hợp giữa các biến. Quá trình ước lượng mô hình VAR được thực hiện qua các bước: (i) xác định sai phân và độ trễ của biến chuỗi; (ii) kiểm tra sự đồng kết hợp của các biến; (iii) ước lượng và kiểm định mô hình; (iv) Dự báo. Quy trình phân tích mô hình VAR vs VEC được thể hiện như sau:

Bài viết này sẽ minh họa cách thức kiểm định mô hình VAR/VEC trên phần mềm Stata. Một mô hình được sử dụng để dự báo đòi hỏi phải thỏa mãn các kiểm định về tính ổn định của mô hình, các phần dư không tự tương quan nhau và các hệ số ước lượng đảm bảo được sự tin cậy. Ngoài ra, cần phải xác định được mối quan hệ nhân quả giữa các biến.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button