Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Tạp chí Kinh tếTài nguyên

Vietnam Investment Reviews

Báo Vietnam Investment Review (VIR) được phát hành vào thứ hai hàng tuần, là ấn phẩm kinh tế bằng tiếng Anh, tập trung phản ánh hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Vietnam Investment Review ưu tiên phản ánh hoạt động các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các chính sách kinh tế có ảnh hưởng tới hoạt động của khối doanh nghiệp này.  

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button