Home | Trắc nghiệm | Kế toán | 123 câu trắc nghiệm Kiểm toán – P1
123 câu trắc nghiệm Kế toán - kiểm toán (có đáp án)
123 câu trắc nghiệm Kế toán - kiểm toán (có đáp án)

123 câu trắc nghiệm Kiểm toán – P1

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán – kiểm toán (có đáp án). Nội dung bao gồm 123 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau:

  • Phần 1: 45 câu
  • Phần 2: 45 câu
  • Phần 3: 35 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 45 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

AUDIT_1_1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:
○ Điều chỉnh hoạt động quản lý.
● Xử lý vi phạm.
● Xác minh và bày tỏ ý kiến.
○ Không trường hợp nào đúng.