Home | Trắc nghiệm | Kế toán

Kế toán

39 câu trắc nghiệm Kế toán sản xuất

39 câu trắc nghiệm kế toán sản xuất (có đáp án kèm theo)

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán sản xuất (có đáp án). Các câu trắc nghiệm (39 câu) đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn ...

Đọc tiếp »

123 câu trắc nghiệm Kiểm toán – P3

123 câu trắc nghiệm Kế toán - kiểm toán (có đáp án)

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán – kiểm toán (có đáp án). Nội dung bao gồm 123 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau: Phần 1: 45 câu Phần 2: 45 câu Phần 3: 35 câu Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình ...

Đọc tiếp »

123 câu trắc nghiệm Kiểm toán – P2

123 câu trắc nghiệm Kế toán - kiểm toán (có đáp án)

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán – kiểm toán (có đáp án). Nội dung bao gồm 123 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau: Phần 1: 45 câu Phần 2: 45 câu Phần 3: 35 câu Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình ...

Đọc tiếp »

123 câu trắc nghiệm Kiểm toán – P1

123 câu trắc nghiệm Kế toán - kiểm toán (có đáp án)

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán – kiểm toán (có đáp án). Nội dung bao gồm 123 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau: Phần 1: 45 câu Phần 2: 45 câu Phần 3: 35 câu Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình ...

Đọc tiếp »