Home | Trắc nghiệm | Kế toán | 123 câu trắc nghiệm Kiểm toán – P3
123 câu trắc nghiệm Kế toán - kiểm toán (có đáp án)
123 câu trắc nghiệm Kế toán - kiểm toán (có đáp án)

123 câu trắc nghiệm Kiểm toán – P3

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán – kiểm toán (có đáp án). Nội dung bao gồm 123 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau:

  • Phần 1: 45 câu
  • Phần 2: 45 câu
  • Phần 3: 35 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 35 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

AUDIT_1_91: Hồ sơ của kiểm toán giao cho khách hàng thường bao gồm hồ sơ nào?
○ Báo cáo kiểm toán
○ Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán
○ Thư gửi ban giám đốc, hội đồng quản trị và các phụ lục kèm theo
● Tất cả các hồ sơ nói trên