Home | Trắc nghiệm | Kế toán | 94 câu trắc nghiệm Kế toán công – P1
94 câu trắc nghiệm kế toán công (kèm đáp án)
94 câu trắc nghiệm kế toán công (kèm đáp án)

94 câu trắc nghiệm Kế toán công – P1

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán công (có đáp án). Nội dung bao gồm 94 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau:

  • Phần 1: 30 câu
  • Phần 2: 30 câu
  • Phần 3: 34 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

KTCONG_1_1: Báo cáo nào trong các BCTC sau không sử dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN)?
● Bảng cân đối kế toán
○ Bảng cân đối tài khoản
○ Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
○ Báo cáo chi tiết kinh phí dự án