Kinh tế họcTrắc nghiệm

266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P1

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án). Nội dung bao gồm 266 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 5 phần như sau:

  • Phần 1: 67 câu
  • Phần 2: 49 câu
  • Phần 3: 50 câu
  • Phần 4: 50 câu
  • Phần 5: 50 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 59 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + 9 câu trắc nghiệm đúng sai bên dưới.

MICRO_3_P1_1: Thị trường chỉ ổn định khi:
○ Lượng cung bằng lượng cầu.
○ Lượng bán bằng lượng mua.
○ Cung bằng cầu.
● Cả 3 câu trên đều đúng.

MICRO_3_P1_2: Nếu cung của nho giảm và cầu của nho tăng thì giá nho trên thị trường sẽ:
● Tăng
○ Giảm
○ Không đổi
○ Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xãy ra.

MICRO_3_P1_3: Giá nho tăng là do:
○ Lượng cung của nho tăng.
○ Lượng cầu của nho giảm.
● Cung của nho giảm.
○ Cầu của nho giảm.

MICRO_3_P1_4: Giá gạo tăng đã làm cho:
○ Lượng cung của gạo giảm.
● Cung của gạo tăng.
○ Cầu của gạo giảm.
○ Lượng cầu của gạo giảm.

MICRO_3_P1_5: Người tiêu dùng chỉ sẳn lòng mua hàng khi:
○ Giá trên thị trường lớn hơn lợi ích biên.
○ Giá trên thị trường nhỏ hơn lợi ích biên.
○ Giá trên thị trường bằng với lợi ích biên.
● Câu b và c đều đúng.

MICRO_3_P1_6: Nếu doanh nghiệp đang bán sản phẩm của mình trong khu vực giá có cầu ở trạng thái co giãn, để tăng doanh thu, doanh nghiệp phải:
○ Tăng giá
● Giảm giá
○ Giảm sản lượng bán.
○ Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_7: Nếu cung và cầu của sản phẩm A đều tăng thì sản lượng cân bằng trên thị trường sẽ:
● Tăng
○ Giảm
○ Không đổi
○ Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xảy ra.

MICRO_3_P1_8: Nguyên nhân nào sau đây làm cho cung của cam tăng?
○ Giá cam tăng.
○ Giá phân bón giảm.
○ Thu nhập của người tiêu dùng tăng.
● Có thông tin cho biết ăn cam có lợi cho sức khỏe.

MICRO_3_P1_9: Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị trường là: P = 20 – Q và P = 2Q + 2. Mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường là: P bằng _______; Q bằng _________
○ P bằng 6; Q bằng 14
○ P bằng 8; Q bằng 12
● P bằng 14; Q bằng 6
○ Tất cả các lựa chọn trên đều sai

MICRO_3_P1_10: Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị trường là: P = 20 – Q và P = 2Q + 2. Nếu giá trên thị trường là 12, thị trường sẽ xuất hiện tình trạng:
● Thiếu 3
○ Thừa 3
○ Thừa 18
○ Tất cả đều sai.


MICRO_3_P1_11: Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị trường là: P = 20 – Q và P = 2Q + 2. Nếu giá trên thị trường là 15, người tiêu dùng muốn mua và có khả năng mua tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng?
● 5
○ 8
○ 12
○ Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_12: Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị trường là: P = 20 – Q và P = 2Q + 2. Nếu giá trên thị trường là 18, người bán sẽ cung ứng tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng?
○ 2
● 8
○ 16
○ Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_13: Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị trường là: P = 20 – Q và P = 2Q + 2. Hãy tính thặng dư tối đa người tiêu dùng nhận được nếu giá trên thị trường là 14?
○ 102
● 36
○ 18
○ Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_14: Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị trường là: P = 20 – Q và P = 2Q + 2. Nếu giá trên thị trường là 18, người bán sẽ bán được tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng?
○ 4
○ 7
○ 8
● Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_15: Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị trường là: P = 20 – Q và P = 2Q + 2. Nếu giá trên thị trường là 10, người tiêu dùng mua được tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng?
○ 10
○ 5
● 4
○ Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_16: Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị trường là: P = 20 – Q và P = 2Q + 2. Nếu Chính phủ đánh thuế theo sản lượng vào thị trường này là 3/sp, cầu không đổi. Hãy xác định mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường?
● Q bằng 5 ; P bằng 15
○ Q bằng 7 ; P bằng 13
○ Q bằng 5 ; P bằng 12
○ Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_17: Cho biết hàm tổng chi phí của doanh nghiệp: TC = Q^2 + 5Q + 5000. Nếu doanh nghiệp sản xuất 100 đơn vị sản lượng thì định phí bình quân là bao nhiêu?
○ 10
● 50
○ 100
○ Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_18: Cho biết hàm tổng chi phí của doanh nghiệp: TC = Q^2 + 5Q + 5000. Nếu doanh nghiệp sản xuất 55 đơn vị sản lượng thì biên phí (MC) là bao nhiêu?
○ 60
● 115
○ 110
○ Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_19: Cho biết hàm tổng chi phí của doanh nghiệp: TC = Q^2 + 5Q + 5000. Nếu doanh nghiệp sản xuất 50 đơn vị sản lượng thì tổng biến phí là bao nhiêu?
○ 7.750
○ 5.000
● 2.750
○ Tất cả đều sai.

MICRO_3_P1_20: Trong lý thuyết đẳng ích, khi giá của hàng hoá đang xét giảm xuống. Chọn một câu trả lời:
○ Đường cong bàng quan sẽ dịch chuyển.
● Hệ số góc của đường ngân sách sẽ thay đổi.
○ Thu nhập danh nghĩa của cá nhân sẽ bị giảm đi.
○ Thu nhập thực tế của cá nhân sẽ giảm xuống.

1 2 3 4 5Trang sau
Back to top button