Quản trịTrắc nghiệm

319 câu trắc nghiệm Quản trị học – P3

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án). Nội dung bao gồm 319 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 32 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

QTH_1_C3_1: Phân tích môi trường hoạt động của tổ chức nhằm
○ Xác định cơ hội & nguy cơ
○ Xác định điểm mạnh & điểm yếu
● Phục vụ cho việc ra quyết định
○ Để có thông tin

QTH_1_C3_2: Môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của 1 doanh nghiệp bao gồm
○ Môi trường bên trong và bên ngoài
○ Môi trường vĩ mô, vi mô và nội bộ
○ Môi trường tổng quát, ngành và nội bộ
● Môi trường toàn cầu, tổng quát, ngành và nội bộ

QTH_1_C3_3: Các biện pháp kiềm chế lạm phát nền kinh tế là tác động của môi trường?
● Tổng quát
○ Ngành
○ Bên ngoài
○ Nội bộ

QTH_1_C3_4: Nhà quản trị cần phân tích môi trường để
○ Có thông tin
○ Lập kế hoạch kinh doanh
○ Phát triển thị trường
● Để ra quyết định kinh doanh

QTH_1_C3_5: Môi trường tác động đến doanh nghiệp và
○ Tạo các cơ hội cho doanh nghiệp
● Có ảnh hưởng đến quyết định và chiến lược hoạt động của doanh nghiệp
○ Tác động đến phạm vi hoạt động của doanh nghiệp
○ Tạo các đe dọa đối với doanh nghiệp

QTH_1_C3_6: Khoa học và công nghệ phát triển nhanh đem lại cho doanh nghiệp
○ Nhiều cơ hội
○ Nhiều cơ hội hơn là thách thức
○ Nhiều thách thức
● Tất cả đều chưa chính xác

QTH_1_C3_7: Nghiên cứu yếu tố dân số là cần thiết để doanh nghiệp
○ Xác định cơ hội thị trường
○ Xác định nhu cầu thị trường
● Ra quyết định kinh doanh
○ Các định chiến lược sản phẩm

QTH_1_C3_8: Nhân viên giỏi rời bỏ doanh nghiệp đến nơi khác, đó là yếu tố nào tác động đến doanh nghiệp?
○ Yếu tố dân số
○ Yếu tố xã hội
● Yếu tố nhân lực
○ Yếu tố văn hóa

QTH_1_C3_9: Việc điều chỉnh trần lại suất huy động tiết kiệm là yếu tố tác động từ yếu tố
○ Kinh tế
● Chính trị và luật phá
○ Của môi trường ngành
○ Nhà cung cấp

QTH_1_C3_10: Chính sách phúc lợi xã hội là yếu tố thuộc
○ Môi trường tổng quát
○ Xã hội
● Yếu tố 9 sách và pháp luật
○ Yếu tố dân số

QTH_1_C3_11: Kỹ thuật phân tích SWOT được dùng để
○ Xác định điểm mạnh – yếu của doanh nghiệp
○ Xác định cơ hội – đe dọa đến doanh nghiệp
● Xác định các phương án kết hợp từ kết quả phân tích môi trường để xây dựng chiến lược
○ Tổng hợp các thông tin từ phân tích môi trường

QTH_1_C3_12: Phân tích đối thủ cạnh tranh là phân tích yếu tố của môi trường
○ Tổng quát
● Ngành
○ Bên ngoài
○ Tất cả đều sai

QTH_1_C3_13: Giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng là ảnh hưởng của môi trường
● Toàn cầu
○ Ngành
○ Tổng quát
○ Tất cả đều sai

QTH_1_C3_14: Xu hướng của tỉ giá là yếu tố
○ Chính phủ và chính trị
● Kinh tế
○ Của môi trường tổng quát
○ Của môi trường ngành

QTH_1_C3_15: Các biến động trên thị trường chứng khoán là yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp từ
○ Môi trường ngành
○ Môi trường đặc thù
● Yếu tố kinh tế
○ Môi trường tổng quát


QTH_1_C3_16: Với doanh nghiệp, việc nghiên cứu môi trường là công việc phải làm của
○ Giám đốc doanh nghiệp
○ Các nhà chuyên môn
○ Khách hàng
● Tất cả các nhà quản trị

QTH_1_C3_17: Điền vào chỗ trống “khi nghiên cứu môi trường cần nhận diện các yếu tố tác động và _______ của các yếu tố đó”
○ Sự nguy hiểm
○ Khả năng xuất hiện
● Mức độ ảnh hưởng
○ Sự thay đổi

QTH_1_C3_18: Tác động của sở thích theo nhóm tuổi đối với sản phẩm của doanh nghiệp là yếu tố thuộc về
○ Kinh tế
● Dân số
○ Chính trị xã hội
○ Văn hóa

QTH_1_C3_19: Sự điều tiết vĩ mô nền kinh tế VN thông qua các chính sách kinh tế, tài chính. Đó là tác động đến doanh nghiệp từ
○ Môi trường tổng quát
○ Môi trường ngành
○ Yếu tố kinh tế
● Yếu tố chính trị và pháp luật

QTH_1_C3_20: “Mức tăng trưởng của nền kinh tế giảm sút” ảnh hưởng đến doanh nghiệp là yếu tố
○ Chính trị
● Kinh tế
○ Xã hội
○ Của môi trường tổng quát

QTH_1_C3_21: Người dân ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng cuộc sống là sự tác động từ yếu tố
○ Kinh tế
○ Chính trị – pháp luật
● Xã hội
○ Dân số

QTH_1_C3_22: Lãi suất huy động tiết kiệm của ngân hàng là tác động đến doanh nghiệp từ yếu tố
○ Chính trị – pháp luật
● Kinh tế
○ Nhà cung cấp
○ Tài chính

QTH_1_C3_23: Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là tác động từ yếu tố
● Chính trị – pháp luật
○ Kinh tế
○ Nhà cung cấp
○ Tài chính

QTH_1_C3_24: Sự kiện sữa nhiễm chất melamina của các doanh nghiệp sản xuất sữa, ảnh hưởng đến
○ Công nghệ
○ Xã hội
○ Dân số
● Khách hàng

QTH_1_C3_25: Môi trường tác động đến doanh nghiệp và ảnh hưởng mạnh nhất đến
○ Cơ hội thị trường cho doanh nghiệp
● Quyết định về chiến lược hoạt động của doanh nghiệp
○ Đến phạm vi hoạt động của doanh nghiệp
○ Đe dọa về doanh số của doanh nghiệp

QTH_1_C3_26: Nghiên cứu yếu tố xã hội là cần thiết để doanh nghiệp
○ Phân tích dự đoán sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng
○ Nhận ra sự thay đổi thói quen tiêu dùng
○ Nhận ra những vấn đề xã hội quan tâm
● Ra quyết định kinh doanh

QTH_1_C3_27: Các biện pháp nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới là tác động của nhóm yếu tố
○ Tổng quát
○ Ngành
● Chính trị – luật pháp
○ Khinh tế

QTH_1_C3_28: Phân tích môi trường ngành giúp doanh nghiệp
○ Xác định những thuận lợi và khó khăn đối với doanh nghiệp
○ Nhận dạng khách hàng
● Xác định các áp lực cạnh tranh
○ Nhận diện đối thủ cạnh tranh

QTH_1_C3_29: Yếu tố nào thuộc môi trường ngành (vi mô)
○ Doanh số của công ty bị giảm
○ Sự xuất hiện 1 sản phẩm mới trên thị trường
○ Chiến tranh vùng Vịnh
● Bãi công xảy ra trong doanh nghiệp

QTH_1_C3_30: Môi trường hoạt động của 1 tổ chức gồm
○ Môi trường tổng quát
● Môi trường ngành
○ Môi trường (hoàn cảnh) nội bộ
○ Tất cả các câu trên

QTH_1_C3_31: Yếu tố nào KHÔNG thuộc môi trường tổng quát
○ Giá vàng nhập khẩu tăng cao
● Phản ứng của người tiêu dùng đối việc gây ô nhiễm môi trường của công ty Vedan
○ Chính sách lại suất tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp
○ Thị trường chứng khoán trong nước đang hồi phục

QTH_1_C3_32: Đại dịch H5N1 và H1N1 là yếu tố thuộc
○ Môi trường công nghệ
● Môi trường tự nhiên
○ Môi trường xã hội
○ Môi trường kinh tế – xã hội

Back to top button