Quản trị

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành QUẢN TRỊ. Tất cả các câu hỏi đã được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức và đều có đáp án kèm theo.

 • Photo of Bộ đề thi trắc nghiệm QTKDQT

  Bộ đề thi trắc nghiệm QTKDQT

  Bộ đề thi trắc nghiệm môn Quản trị kinh doanh quốc tế (có đáp án) do tác giả tổng hợp và biên soạn. Nội dung 210 câu hỏi trắc nghiệm, được trình bày trong 6 chương: Chương 1: Tổng quan về…

  Xem thêm »
 • Photo of 96 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

  96 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

  Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 96 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều…

  Xem thêm »
 • Photo of 100 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

  100 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

  Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều…

  Xem thêm »
 • Photo of 132 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

  132 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

  Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều…

  Xem thêm »
 • Photo of 222 câu trắc nghiệm Marketing – P9

  222 câu trắc nghiệm Marketing – P9

  Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 222 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm…

  Xem thêm »
 • Photo of 222 câu trắc nghiệm Marketing – P8

  222 câu trắc nghiệm Marketing – P8

  Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 222 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm…

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close