Unobserved time-invariant là gì?

Unobserved time-invariant hay Unobserved time-constant là một thuật ngữ thể hiện yếu tố không thay đổi theo thời gian không quan sát được. Trong dữ liệu bảng, unobserved unit-specific error, kí hiệu là ({mu _i}) là tiêu chí để lựa chọn FEM/REM. Mô hình có chứa các tham số unobserved time-invariant này được gọi là mô hình tác động cố định FEM. Vậy Unobserved time-invariant là gì? Unobserved time-invariant gây ra những vấn đề gì trong mô hình dữ liệu bảng và làm thế nào để khắc phục nó? Bài viết này sẽ mở rộng vấn đề về mô hình tác động cố định (FEM), đồng thời sẽ trả lời 3 câu hỏi trên thông qua một ví dụ về mô hình tiền lương lao động.

Xem thêmMô hình dữ liệu bảng FEM-REM

1. Xét mô hình tiền lương lao động

(WAG{E_{it}} = alpha + {beta _1}EDU{C_{it}} + {mu _i} + {nu _{it}})

Các thành phần không thay đổi theo thời gian không quan sát được (“unobserved” time-invariant) của một đối tượng có thể làm cho mức lương của họ đặc biệt cao hoặc thấp theo thời gian.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button