Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Unobserved time-invariant là gì?

Unobserved time-invariant hay Unobserved time-constant là một thuật ngữ thể hiện yếu tố không thay đổi theo thời gian không quan sát được. Trong dữ liệu bảng, unobserved unit-specific error, kí hiệu là \({\mu _i}\) là tiêu chí để lựa chọn FEM/REM. Mô hình có chứa các tham số unobserved time-invariant này được gọi là mô hình tác động cố định FEM. Vậy Unobserved time-invariant là gì? Unobserved time-invariant gây ra những vấn đề gì trong mô hình dữ liệu bảng và làm thế nào để khắc phục nó? Bài viết này sẽ mở rộng vấn đề về mô hình tác động cố định (FEM), đồng thời sẽ trả lời 3 câu hỏi trên …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button