Quản trịTrắc nghiệm

319 câu trắc nghiệm Quản trị học – P8

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án). Nội dung bao gồm 319 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 8 gồm 59 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

QTH_1_C8_1: Xây dựng cơ cấu của tổ chức là
○ Sự hình thành sơ đồ tổ chức
○ Xác lập mối quan hệ hàng ngang giữa các đơn vị
○ Xác lập mối quan hệ hàng dọc giữa các đơn vị
● Tất cả những câu trên

QTH_1_C8_2: Công ty và các doanh nghiệp nên được chọn cơ cấu phù hợp
○ Cơ cấu theo chức năng
○ Cơ cấu theo trực tuyến
○ Cơ cấu trực tuyến tham mưu
● Cơ cấu theo cơ cấu phù hợp

QTH_1_C8_3: Xác lập cơ cấu tổ chức phải căn cứ vào
● Nhiều yếu tố khác nhau
○ Quy mô của các công ty
○ Ý muốn của người lãnh đạo
○ Chiến lược

QTH_1_C8_4: Nhà quản trị không muốn phân chia quyền cho nhân viên do
○ Sợ bị cấp dưới lấn áp
○ Không tin vào cấp dưới
○ Do năng lực kém
● Tất cả các câu trên

QTH_1_C8_5: Phân quyền có hiệu quả khi
○ Cho các nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình phân quyền
○ Gắn liền quyền hạn với trách nhiệm
○ Chỉ chú trọng đến kết quả
● Tất cả các câu trên

QTH_1_C8_6: Lợi ích của phân quyền là
○ Tăng cường được thiện cảm cấp dưới
○ Tránh được những sai lầm đáng kể
○ Được gánh nặng về trách nhiệm
● Giảm được áp lực công việc nhờ đó nhà quản trị tập trung vào những công việc lớn

QTH_1_C8_7: Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào
○ Trình độ của nhân viên
○ Trình độ của nhà quản trị
○ Công việc
● Tất cả những câu trên

QTH_1_C8_8: Môi trường hoạt động của tổ chức là
○ Môi trường vĩ mô
○ Môi trường ngành
○ Các yếu tố nội bộ
● Tất cả những câu trên

QTH_1_C8_9: Phân tích môi trường kinh doanh nhằm
○ Phục vụ cho việc ra quyết định
○ Xác định điểm mạnh, điểm yếu
○ Xác định cơ hội, nguy cơ
● Tất cả những câu trên đều sai

QTH_1_C8_10: Phân tích môi trường kinh doanh để
● Cho việc ra quyết định
○ Xác định cơ hội, nguy cơ
○ Xác định điểm mạnh, điểm yếu
○ Tất cả đều đúng

QTH_1_C8_11: Hoạch định là việc xây dựng kế hoạch dài hạn để
● Xác định mục tiêu và tìm ra những biện pháp
○ Xác định và xây dựng các kế hoạch
○ Xây dựng kế hoạch cho toàn công ty
○ Tất cả đều đúng

QTH_1_C8_12: Mục tiêu quản trị cần
○ Có tính khoa học
○ Có tính khả thi
○ Có tính cụ thể
● Tất cả các yếu tố trên

QTH_1_C8_13: Kế hoạch đã được duyệt của một tổ chức có vai trò
○ Là cơ sở cho sự phối hợp giữa các đơn vị
○ Định hướng cho các hoạt động
○ Là căn cứ cho các hoạt động kiểm soát
● Tất cả những câu trên

QTH_1_C8_14: Quản trị theo mục tiêu giúp
○ Động viên khuyến khích cấp dưới tốt hơn
○ Góp phần đào tạo huấn luyện cấp dưới
○ Nâng cao tính chủ động sáng tạo của cấp dưới
● Tất cả những câu trên

QTH_1_C8_15: Quản trị bằng mục tiêu là một quy trình
○ Là kết quả quan trọng nhất
○ Là công việc quan trọng nhất
○ Cả a và b
● Tất cả những câu trên đều sai


QTH_1_C8_16: Xác định mục tiêu trong các kế hoạch của các doanh nghiệp Việt Nam thường
○ Dựa vào ý chủ quan của cấp trên là chính
○ Lấy kế hoạch năm trước cộng thêm một tỷ lệ phần trăm nhất định xác định
○ Không lấy đầy đủ những ảnh hưởng của môi trường bên trong và bên ngoài
● Tất cả những câu trên

QTH_1_C8_17: Chức năng của nhà lãnh đạo là
○ Động viên khuyến khích nhân viên
○ Vạch ra mục tiêu phương hướng phát triển tổ chức
○ Bố trí lực lượng thực hiện các mục tiêu
● Tất cả các câu trên đều đúng

QTH_1_C8_18: Con người có bản chất thích là
○ Lười biếng không muốn làm việc
○ Siêng năng rất thích làm việc
● Cả a và b
○ Siêng năng hay lười biếng không phải là bản chất

QTH_1_C8_19: Động cơ của con người xuất phát
○ Nhu cầu bậc cao
○ Những gì mà nhà quản trị phải làm cho người lao động
● Nhu cầu chưa được thỏa mãn
○ Năm cấp bậc nhu cầu

QTH_1_C8_20: Nhà quản trị nên chọn phong cách lãnh đạo
○ Phong cách lãnh đạo tự do
○ Phong cách lãnh đạo dân chủ
○ Phong cách lãnh đạo độc đoán
● Tất cả những lời khuyên trên đều không chính xác

QTH_1_C8_21: Khi chọn phong cách lãnh đạo cần tính đến
○ Nhà quản trị
○ Cấp dưới
○ Tình huống
● Tất cả câu trên

QTH_1_C8_22: Động cơ hành động của con người xuất phát mạnh nhất từ
● Nhu cầu chưa được thỏa mãn
○ Những gì mà nhà quản trị hứa sẽ thưởng sau khi hoàn thành
○ Các nhu cầu của con người trong sơ đồ Maslow
○ Các nhu cầu bậc cao

QTH_1_C8_23: Để biện pháp động viên khuyến khích đạt hiệu quả cao nhà quản trị xuất phát từ
○ Nhu cầu nguyện vọng của cấp dưới
○ Tiềm lực của công ty
○ Phụ thuộc vào yếu tố của mình
● Tất cả những câu trên

QTH_1_C8_24: Quản trị học theo thuyết Z là
○ Quản trị theo cách của Mỹ
● Quản trị theo cách của Nhật Bản
○ Quản trị theo cách của Mỹ và Nhật Bản
○ Tất cả câu trên đều sai

QTH_1_C8_25: Lý thuyết quản trị cổ điển có hạn chế là
○ Quan niệm xí nghiệp là một hệ thống đóng
○ Chưa chú trọng đến con người
● Bao gồm cả a và b
○ Ra đời quá lâu

QTH_1_C8_26: Thuyết quản trị khoa học được xếp vào trường phái quản trị nào
○ Trường phái quản trị hiện đại
○ Trường phái quản trị tâm lý xã hội
● Trường phái quản trị cổ điển
○ Trường phái định lượng

QTH_1_C8_27: Người đưa ra 14 nguyên tắc quản trị tổng quát là
● Fayol
○ Weber
○ Taylol
○ Tất cả đều sai

QTH_1_C8_28: Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp trên khía cạnh
○ Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
○ Mức độ tùy thuộc doanh nghiệp
○ Kết quả hoạt động doanh nghiệp
● Tất cả các câu trên đều đúng

QTH_1_C8_29: Ra quyết định là một công việc
○ Một công việc mang tính nghệ thuật
● Lựa chọn giải pháp cho một vấn đề xác định
○ Tất cả các câu trên đều sai
○ Công việc của các nhà quản trị cấp cao

QTH_1_C8_30: Quá trình ra quyết định bao gồm
● Nhiều bước khác nhau
○ Xác định vấn đề và ra quyết định
○ Chọn phương án tốt nhất và ra quyết định
○ Thảo luận với những người khác và ra quyết định

1 2 3Trang sau
Back to top button