Quản trịTrắc nghiệm

319 câu trắc nghiệm Quản trị học – TF

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án). Nội dung bao gồm 319 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần TF gồm 46 câu trắc nghiệm Đúng/Sai + đáp án bên dưới.

QTH_1_TF_1: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_2: Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_3: Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_4: Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_5: Ra quyết định là một nghệ thuật
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_6: Ra quyết định là một khoa học
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_7: Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_8: Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_9: Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_10: Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt hiệu quả cao
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_11: Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_12: Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_13: Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_14: Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_15: Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_16: Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_17: Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_18: Tất cả các nhà quản trị đều phải am hiểu các kỹ năng quản trị với những mức độ như nhau
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_19: Cấp quản trị càng cao thì kỹ năng chuyên môn càng quan trọng
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_20: Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với các cấp quản trị là như nhau
○ Đúng
● Sai


QTH_1_TF_21: Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho chức năng hoạch định
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_22: Vai trò quan trọng nhất của các nhà quản trị cấp thấp trong tổ chức là giám sát chặt chẽ hành vi của những người cấp dưới
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_23: Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền con nối
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_24: Nhà quản trị thì cần phải vượt trội các nhân viên của mình về tất cả các kỹ năng để quản trị hữu hiệu
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_25: Phong cách lãnh đạo dân chủ luôn mang lại hiệu quả trong mọi trường hợp
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_26: Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn cảnh nào
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_27: Phong cách quản lý độc tài là phong cách quản lý không có hiệu quả
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_28: Nhà quản trị có thể giữ nhân viên giỏi bằng cách tạo cho họ có mức thu nhập cao
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_29: Nguồn gốc của động viên là nhu cầu của con người mong muốn được thoả mãn
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_30: Có thể động viên người lao động thông qua những điều mà họ kỳ vọng
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_31: Hoạch định là chức năng liên quan đến việc chọn mục tiêu và phương thức hoạt động
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_32: Hoạch định là chức năng mà nhà quản trị cấp cao phải làm
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_33: Ma trận SWOT là công cụ quan trọng cần áp dụng khi phân tích môi trường
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_34: Quan niệm cổ điển trong xây dựng cơ cấu tổ chức hướng đến phân quyền trong quản trị
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_35: Quan hệ giữa tầng hạn quản trị và nhà quản trị cấp trung trong cơ cấu tổ chức là mối quan hệ tỷ lệ thuận
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_36: Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ của nhà quản trị
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_37: Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp chỉ thuộc vào trình độ của nhà quản trị
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_38: Uỷ quyền trong quản trị là khoa học
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_39: Uỷ quyền là một nghệ thuật
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_40: Nhân viên thường không thích nhà quản trị ra việc cho cấp dưới
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_41: Phân tích môi trường là công việc phải thực hiện khi xây dựng chiến lược
○ Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_42: Phân tích môi trường là giúp cho nhà quản trị xác định được những thách thức của doanh nghiệp để từ đó xây dựng chiến lược tương lai
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_43: Môi trường bên ngoài là môi trường vĩ mô tác động đến doanh nghiệp
○ Đúng
● Sai

QTH_1_TF_44: Môi trường giúp nhà quản trị nhận ra các thách thức đối với doanh nghiệp
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_45: Khoa học công nghệ phát triển nhanh đem lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp
● Đúng
○ Sai

QTH_1_TF_46: Kiểm tra là quá trình đối chiếu thực tế với kế hoạch để tìm ra các sai sót
● Đúng
○ Sai

Back to top button