Tài chínhTrắc nghiệm

416 câu trắc nghiệm TTCK

Phần 2 gồm 90 câu hỏi + đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Thị trường chứng khoán (có đáp án). Nội dung bao gồm 416 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 5 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Phần 2 gồm 90 câu hỏi (+ đáp án) tiếp theo, được thể hiện như sau:

TTCK_1_P2_1: Người có giấy phép kinh doanh hành nghề chứng khoán được phép
○ Cùng làm việc hoặc góp vốn vào 2 hay nhiều công ty chứng khoán
○ Làm giám đốc 1 tổ chức niêm yết
● Tham gia kinh doanh hoạt động chứng khoán
○ Cho mượn giấy phép hành nghề

TTCK_1_P2_2: Các các nhà phân tích kỹ thuật ít quan tâm đến chỉ tiêu nào trong số các chỉ tiêu sau đây?
○ Số lượng chứng khoán giao dịch
● Tỷ lệ nợ trên vốn cổ đông
○ Xu hướng giá
○ Giá mở của, đóng cửa

TTCK_1_P2_3: Theo quy định của Việt Nam, công ty chứng khoán là loại hình doanh nghiệp
○ DNNN;
● Công ty liên doanh;
● Công ty TNHH;
● Công ty CP;
○ Công ty hợp doanh.

TTCK_1_P2_4: Căn cứ vào đặc điểm và tính chất, công ty chứng khoán là
○ Công ty tự doanh;
● Công ty đa năng;
● Công ty đa năng toàn phần;
● Công ty đa năng một phần.

TTCK_1_P2_5: Trong khi thực hiện tự doanh, công ty chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc:
● Tách bạch tài khoản giữa công ty và khách hàng;
● Bình ổn thị trường;
● Tuân thủ về giới hạn đầu tư, lĩnh vực đầu tư.
○ Tối đa hóa lợi nhuận đầu tư

TTCK_1_P2_6: Chức năng của hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán:
● Quản lý các chứng khoán lưu ký của khách hàng;
● Ghi nhận quyền sở hữu;
○ Nhận lệnh và thực hiện so khớp để khớp lệnh;
● Phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu chứng khoán.

TTCK_1_P2_7: Quy trình đăng ký làm thành viên lưu ký của trung tâm giao dịch chứng khoán:
● (1) -> Nộp hồ sơ đăng ký
● (2) -> Kiểm tra hồ sơ
● (3) -> Đóng quỹ hỗ trợ thanh toán và phí thành viên
● (4) -> Quyết định chấp nhận

TTCK_1_P2_8: Mở tài khoản lưu ký chứng khoán nhằm:
● Giao dịch chứng khoán;
● Cầm cố chứng khoán;
○ Gửi và rút tiền;
● Thanh toán bù trừ.

TTCK_1_P2_9: Tiêu chuẩn bản chất đạo đức nghề nghiệp của nhân viên môi giới chứng khoán bao gồm:
● Có trình độ năng lực;
● Làm việc có tiêu chuẩn tay nghề;
● Có đạo đức tốt;
○ Có khả năng giao tiếp tốt.

TTCK_1_P2_10: Chức năng của chỉ số thị trường chứng khoán là:
● Phong vũ biểu phản ánh nền kinh tế;
● Là cơ sở để đánh giá hoạt động của từng doanh nghiệp;
● Là cơ sở để nhà đầu tư tạo lập danh mục đầu tư có hiệu quả.
○ Là cơ sở so sánh với các thị trường chứng khoán khác

TTCK_1_P2_11: Lý do nào sau đây đúng với bản khống chứng khoán?
○ Ngăn chặn sự thua lỗ
● Hưởng lợi từ sự sụt giá chứng khoán
○ Hưởng lợi từ sự tăng giá chứng khoán
○ Hạn chế rủi ro

TTCK_1_P2_12: Công ty Cổ phần bắt buộc phải có
● Cổ phiếu phổ thông
○ Cổ phiếu ưu đãi
○ Trái phiếu công ty
○ Tất cả các loại chứng khoán trên

TTCK_1_P2_13: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:
○ Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
○ Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT và BGĐ
○ Đơn xin phép phát hành
● Bản cáo bạch

TTCK_1_P2_14: Nếu 1 trái phiếu được bán ra thấp hơn mệnh gì thì:
● Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
○ Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
○ Lãi suất hiện hành của trái phiếu bằng lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
○ Không có cơ sở để so sánh.

TTCK_1_P2_15: Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu như thế nào?
○ Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y
○ Lãi suất trái phiếu X bằng lãi suất trái phiếu Y
● Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y
○ Tùy trường hợp cụ thể

TTCK_1_P2_16: DNNN thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:
● 10 tỷ đồng trở nên
○ Từ 1 đến 10 tỷ đồng
○ 5 tỷ đồng trở nên
○ Tùy doanh nghiệp có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không

TTCK_1_P2_17: Khi thực hiện bán cổ phần của DNNN, cổ đông có thể được mua
● Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
○ Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
○ Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân
○ Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân

TTCK_1_P2_18: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán tại:
○ UBCK
○ TTGDCK
● Công ty chứng khoán
○ Tất cả các nơi trên

TTCK_1_P2_19: Khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm, giá của các loại chứng khoán nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất?
○ Trái phiếu trung hạn
● Trái phiếu dài hạn
○ Cổ phiếu
○ Cổ phiếu ưu đãi

TTCK_1_P2_20: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là:
○ 25%
○ 27%
○ 35%
● 49%


TTCK_1_P2_21: Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
○ Là chủ nợ chung
○ Mất toàn bộ số tiền đầu tư
○ Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước
● Là người cuối cùng được thanh toán

TTCK_1_P2_22: Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:
○ Ngắn hạn
○ Trung hạn
○ Dài hạn
● Cả 3 yếu tố trên

TTCK_1_P2_23: Sở giao dịch chứng khoán là:
● Thị trường giao dịch chứng khoán tập trung
○ Thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung
● 1 trong các hoạt động của TTCK thứ cấp
○ Thị trường giao dịch các chứng khoán sắp hủy niêm yết

TTCK_1_P2_24: Chứng khoán xác định người sở hữu nó có:
○ Quyền sở hữu đối với 1 công ty
○ Quyền chủ nợ đối với 1 công ty
○ Quyền chủ nợ đối với chính phủ hay chính quyền địa phương
● Tất cả các quyền trên

TTCK_1_P2_25: Cổ phiếu và trái phiếu có cùng đặc trưng là:
○ Có lãi suất cố định
○ Có thu nhập theo hoạt động của công ty
○ Được quyền bầu cử tại HĐCĐ
● Không có câu nào đúng

TTCK_1_P2_26: Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích ngoại trừ:
○ Bù đắp thâm hụt ngân sách
○ Tài trợ các công trình công cộng
● Giúp đỡ các công ty
○ Điều tiết tiền tệ

TTCK_1_P2_27: Trong các điều kiện để quản lý doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất?
○ Có ban giám đốc điều hành tốt
○ Có sản phẩm nổi tiếng
○ Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý
● Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành

TTCK_1_P2_28: Khi lãi suất thị trường tăng lên giá trái phiếu sẽ:
○ Tăng
● Giảm
○ Không thay đổi
○ Lựa chọn khác

TTCK_1_P2_29: Một nhà đầu tư muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm để mua trái phiếu?
● Khi lãi suất cao và dự kiến sẽ giảm xuống
○ Khi lãi suất thấp và dự kiến sẽ tăng lên
○ Khi lãi suất ổn định và dự kiến không thay đổi
○ Khi trái phiếu thấp và lãi suất dự kiến sẽ tăng

TTCK_1_P2_30: Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là:
○ Tư vấn
● Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
○ Định giá chứng khoán phát hành
○ Bao tiêu một phần hoặc toàn bố số chứng khoán đã phát hành

TTCK_1_P2_31: Giả sử giá đóng cửa chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 9800đ. Đơn vị yết giá 100đ, biên độ dao động giá là 5% các mức giá mà nhà đầu tư chứng khoán có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
○ 9310, 9810, 10000, 10290
○ 9300, 9700, 9800, 10200
○ 9500, 9700, 9900, 10000, 10400
● 9400, 9500, 960n, 9700, 10200

TTCK_1_P2_32: Một trong những điều kiện nào dưới đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành lần đầu ra công chúng ở Việt Nam
● Mức vốn tối thiểu là 10 tỷ VNĐ
○ Kinh doanh có lãi trong năm gần nhất
○ Đội ngũ lãnh đạo của công ty có năng lực quản lý tốt
○ Tối thiểu 20% vốn cổ phần phát hành ra công chúng

TTCK_1_P2_33: Các tổ chức có thể tham gia hoạt động tại trung tâm chứng khoán tập trung là:
○ Các nhà đầu tư có tổ chức;
○ Các nhà đầu tư cá thể;
○ Các công ty chứng khoán;
○ Các ngân hàng thương mại được UBCK cấp phê duyệt.
● Không có câu nào đúng

TTCK_1_P2_34: Khi công ty có lãi nó sẽ:
○ Trả cổ tức cho cổ phiếu thường
○ Trả lãi trái phiếu
● Trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi
○ Không phải trả lãi và cổ tức

TTCK_1_P2_35: Đại hội cổ đông sẽ bầu ra:
● Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
○ Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị chọn giám đốc và ban kiểm soát
○ Hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
○ Cả 3 đều sai

TTCK_1_P2_36: Theo luật pháp Việt Nam các tổ chức được phát hành cổ phiếu là:
○ Công ty TNHH
○ Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa
○ Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa
● Công ty cổ phần

TTCK_1_P2_37: Việc phát hành cổ phiếu làm tăng:
● Nợ của công ty
○ Tài sản của công ty
● Vốn cổ phần của công ty
○ Giá trị cổ phiếu của công ty

TTCK_1_P2_38: Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu mới với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay giá trị thị trường là 100.000đ/CP. Theo điều lệ của công ty cứ 05 cổ phiếu cũ được mua cổ phần mới. Vậy giá của quyền là:
○ 3.000
● 2.000
○ 20.000
○ 10.000

TTCK_1_P2_39: Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:
○ Doanh nghiệp tư nhân
○ Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước
● Công ty TNHH, công ty cổ phần và doanh nghiệp Nhà nước
○ Công ty Cổ phần

TTCK_1_P2_40: Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:
○ Doanh nghiệp tư nhân
○ Công ty cổ phần và doanh nghiệp Nhà nước
● Công ty TNHH, Công ty cổ phần và doanh nghiệp Nhà nước
○ Công ty cổ phần

1 2 3 4Next page
Back to top button