Tài chínhTrắc nghiệm

416 câu trắc nghiệm TTCK

Phần 3 gồm 100 câu hỏi + đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Thị trường chứng khoán (có đáp án). Nội dung bao gồm 416 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 5 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Phần 3 gồm 100 câu hỏi + đáp án, được thể hiện như sau:

TTCK_1_P3_1: Hình thức chào bán trong đó lượng chứng khoán không bán được sẽ được trả lại cho tổ chức phát hành được gọi là:
○ Bảo lãnh với cam kết chắc chắn
○ Bảo lãnh với cố gắng tối đa
○ Bảo lãnh tất cả hoặc không
● Bảo lãnh với hạng mức tối thiểu

TTCK_1_P3_2: Mục đích chủ yếu của phát hành chứng khoán ra công chúng là:
○ Để chứng tỏ công ty hoạt động có hiệu quả
● Huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực sản xuất
○ Tăng số lượng cổ đông của công ty
○ Không có câu nào đúng

TTCK_1_P3_3: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là:
● Giá, thời gian, số lượng.
○ Thời gian, giá, số lượng.
○ Số lượng, thời gian, giá.
○ Thời gian, số lượng, giá.

TTCK_1_P3_4: Lệnh giới hạn là:
○ Lệnh cho phép người mua được mua ở mức giá đã định hoặc tốt hơn.
○ Lệnh cho phép người bán được bán ở mức giá đã định hoặc tốt hơn.
○ Cả a, b đều đúng
● Cả a, b đều sai

TTCK_1_P3_5: Lệnh thị trường:
● Lệnh sẽ luôn thực hiện ở mức giá tốt nhất trên thị trường.
○ Lệnh cho phép người bán, bán toàn bộ chứng khoán mình đang có trong tài khoản ở mức giá được quy định trước.
○ Lệnh cho phép người mua, mua chứng khoán theo mức giá đã định hoặc thấp hơn
○ a, b, c đều đúng

TTCK_1_P3_6: Lệnh dừng để bán được đưa ra.
○ Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
● Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
○ Hoặc cao hơn, hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
○ Tất cả đều sai

TTCK_1_P3_7: Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:
○ Tự động nhận cổ tức hàng quý khi công ty có lời
○ Nhận một tỷ lệ cố định số lợi nhuận của công ty bằng tiền mặt
● Chỉ nhận cổ tức khi nào hội đồng quản trị tuyên bố chi trả cổ tức
○ Tất cả các câu trên.

TTCK_1_P3_8: Cổ tức trả bằng cổ phiếu
● Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
○ Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông
○ Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
○ Không có câu nào đúng

TTCK_1_P3_9: Biên độ giao động cho phép trên thị trường chứng khoán Việt Nam
○ +-7%
○ +-5%
● +-5% đối với cổ phiếu và không giới hạn đối với trái phiếu
○ Không có câu nào đúng

TTCK_1_P3_10: Công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam chỉ được thực hiện các nghiệp vụ sau:
○ Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán.
● Môi giới tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo hành phát hành.
○ Quản lý doanh mục và tự doanh
○ Cả b và c có đủ vốn pháp định theo từng loại hình kinh doanh

TTCK_1_P3_11: Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:
○ 10.000 đồng
● Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng
○ 100.000 đồng
○ 200.000 đồng

TTCK_1_P3_12: Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:
● Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng
○ 100.000 đồng
○ 10.000 đồng
○ 20.000 đồng

TTCK_1_P3_13: Những đối tượng nào sau đây được phép phát hành trái phiếu ?
○ Công ty cổ phần
○ Công ty TNHH
○ Doanh nghiệp tư nhân
● Cả a và b

TTCK_1_P3_14: Giá cổ phiếu A trên bảng giao dịch điện tử của công ty chứng khoán có màu đỏ có nghĩa là:
● Biểu thị cổ phiếu A giảm giá
○ Biểu thị cổ phiếu A tăng giá
○ Biểu thị cổ phiếu A vẫn giữ nguyên giá.
○ Không câu nào đúng

TTCK_1_P3_15: Thời hạn thanh toán giao dịch chứng khoán được quy định trên thị trường chứng khoán Việt Nam là:
○ T + 1
○ T + 2
● T + 3
○ T + 0

TTCK_1_P3_16: Các phiên giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được thực hiện vào:
○ Buổi sáng các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ.
● Tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.
○ Buổi chiều các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ.
○ Tất cả các ngày trong tuần.

TTCK_1_P3_17: Ủy ban chứng khoán nhà nước thuộc:
○ Quốc hội
○ Chính phủ
● Bộ tài chính
○ Ngân hàng nhà nước Việt Nam

TTCK_1_P3_18: Văn bản pháp luật cao nhất điều chỉnh các hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là:
● Luật chứng khoán.
○ Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7//998 của Chính phủ
○ Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 27/1 1/2003 của Chính phủ
○ Tất cả các câu trên.

TTCK_1_P3_19: Ưu tiên trong giao dịch chứng khoán treo phương thức khớp lệnh ở thị trường chứng khoán Việt Nam là:
○ Giá
○ Thời gian
○ Số lượng
● Chỉ có a và b

TTCK_1_P3_20: Giá của trái phiếu giảm khi:
● Lãi suất thị trường tăng
○ Lãi suất thị trường giảm
○ Lãi suất thị trường không thay đổi
○ Giá của trái phiếu không phụ thuộc vào lãi suất của thị trường


TTCK_1_P3_21: Lệnh dừng để mua được đưa ra:
● Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
○ Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
○ Với giá tốt nhất có thể
○ Tất cả đều sai

TTCK_1_P3_22: Một trái phiếu có mệnh giá 1.000 USD, có lãi suất danh nghĩa là 8%/năm, đang được bán với giá 950 USD. Lãi suất hiện hành (current yield) của trái phiếu này là:
○ 8,0%
● 8,42%
○ 10,37%
○ 10,0%
Giải thích: =8%*1000/950

TTCK_1_P3_23: Công ty X phát hành thêm đợt cổ phiếu phổ thông mới để tăng vốn bằng cách cung ứng các đặc quyền ngắn hạn với tỷ lệ 4 quyền được mua một cổ phiếu mới theo giá 75 USD, giá tham chiếu của cổ phiếu X sau khi tăng vốn là 90 USD.Vậy giá của quyền là:
○ 2,5 USD
○ 3,0 USD
● 3,75 USD
○ 15 USD

TTCK_1_P3_24: Công ty X phát hành cổ phiếu mới giá thực hiện theo quyền là 30 USD. Giá tham chiếu của cổ phiếu sau đợt phát hành trên thị trường là 40 USD. Giá trị của một quyền là 2 USD. Vậy số quyền để mua một cổ phiếu là:
● 5
○ 3
○ 4
○ 6

TTCK_1_P3_25: Công ty A cung ứng 300.000 cổ phiếu ra công chúng với giá 15 USD/cổ phiếu, lệ phí cho nhà quản lý là 0,15 USD/cổ phiếu, lệ phí cho nhà bao tiêu 0,2 USD/cổ phiếu, hoa hồng cho nhóm bán là 0,65 USD/cổ phiếu. Vậy tổng số tiền mà công ty phát hành nhận được là:
○ 4.000.000 USD
● 4.200.000 USD
○ 4.500.000 USD
○ 5.000.000 USD

TTCK_1_P3_26: Một trái phiếu có lãi suất 5%/năm được phát hành theo mệnh giá là 1000 USD. Hiện tại trái phiếu đang được bán với giá là 900 USD và có thể được thu hồi theo mệnh giá. Vậy số lãi hàng năm mà nhà đầu tư thu được là:
○ 20 USD
● 50 USD
○ 500 USD
○ 5.000 USD

TTCK_1_P3_27: Khi chào bán ra công chúng với giá 12 USD một cổ phiếu, chênh lệch bảo lãnh là 2 USD. Vậy tổ chức phát hành nhận được bao nhiêu USD cho 10.000 cổ phiếu.
● 100.000 USD
○ 120.000 USD
○ 140.000 USD
○ 20.000 USD

TTCK_1_P3_28: Nếu giá cổ phiếu X trên thị trường là 23.800đ. Với số tiền là 24 triệu, phí môi giới là 0,5% nhà đầu tư có thể mua tối đa bao nhiêu cổ phiếu X?
○ 1003
● 1000
○ 1010
○ 1005

TTCK_1_P3_29: Một trái phiếu có mệnh giá là 1000 USD, lãi suất hiện hành là 12% năm, đang được mua bán với giá 1600 USD. Vậy lãi suất danh nghĩa của nó là bao nhiêu?
○ 13%.
○ 15%
● 19,2%

○ 19%
####=12%*1600/1000

TTCK_1_P3_30: Một trái phiếu có thể chuyển đổi được mua theo mệnh giá là 1000 USD, giá chuyển đổi là 125 USD. Vậy tỷ lệ chuyển đổi là:
○ 2
● 8
○ 12
○ 20

TTCK_1_P3_31: Hiện tại giá cổ phiếu KHA trên thị trường chứng khoán Việt Nam là 45.700 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động đối với cổ phiếu quy định là +- 5%, đơn vị yết giá là 100 đồng. Trong phiên giao dịch tiếp theo, giá nào mà nhà đầu tư đưa ra dưới đây là hợp lệ?
○ 43.415 đồng
● 47.100 đồng
○ 46.150 đồng
○ 48.100 đồng

TTCK_1_P3_32: Công ty X được phép phát hành 1 triệu cổ phiếu thường, công ty đã phát hành được 600.000 cổ phiếu, vừa qua công ty đã mua lại 40.000 cổ phiếu thường. Như vậy công ty X có bao nhiêu cổ phiếu thường đang lưu hành?
○ 40.000
● 560.000
○ 600.000
○ 1.000.000

TTCK_1_P3_33: Phiên đóng cửa tuần này của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN – Index là 237.78 điểm, tăng 2,64 điểm so với phiên đóng của tuần trước, tức là mức tăng tương đương với:
○ 1,12%
● 1,11%
○ 1,0%
○ 1,2%

TTCK_1_P3_34: Tại sở giao địch, trong phiên giao dịch sau khi tập hợp được các lệnh mua và bán cổ phiếu X nhận thấy như sau:
– Ở mức giá 275 có: khối lượng đặt mua là 720 cổ phiếu, và khối lượng đặt là bán 1.560 cổ phiếu;
– Ở mức giá 274 có: khối lượng đặt mua là 900 cổ phiếu, và khối lượng đặt là bán 1 440 cổ phiếu;
– Ở mức giá 273 có: Khối lượng đặt mua là 1200 cổ phiếu, và khối lượng đặt mua là bán 1300 cổ phiếu;
– Ở mức giá 272 có: Khối lượng đặt mua là 1400 cổ phiếu, và khối lượng đặt là bán 640 cổ phiếu.
Vậy giá được xác định cho phiên giao dịch này của cổ phiếu X sẽ là:
○ 272
● 273
○ 274
○ 275

TTCK_1_P3_35: Cổ phiếu X có mức tăng trưởng g bằng 0, cổ tức nhận được hàng năm là 2.000đ. Với mức tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 10%/năm thì giá cổ phiếu X được xác định là:
● 20.000 đồng
○ 10.000 đồng
○ 15.000 đồng
○ 21.000 đồng

TTCK_1_P3_36: Một trái phiếu có mệnh giá 500.000 đồng, lãi suất 5%/năm, thời hạn trái phiếu 3 năm, thanh toán theo mệnh giá vào cuối kỳ hạn. Nếu lãi suất yêu cầu là 6% thì giá trái phiếu sẽ là:
○ 500.000 đồng
○ 490.000 đồng
● 486.634,9 đồng
○ 499.602,6 đồng

TTCK_1_P3_37: Một nhà đầu tư bán 100 cổ phiếu X với giá 24.000 đồng/cổ phiếu. Phí môi giới là 0,5% trên giá trị giao dịch. Vậy số tiền nhà đầu tư đó thu được là:
○ 2.400.000 đồng
○ 2.412.000 đồng
● 2.388.000 đồng
○ 2.410.000 đồng

TTCK_1_P3_38: Một nhà đầu tư mua được 200 cổ phiếu Y với giá 50.000đ/cổ phiếu. Phí môi giới là 0,5% trên giá trị giao dịch. Vậy số tiền mà nhà đầu tư phải trả là:
○ 10.000.000 đồng
○ 10.050.000 đồng
● 9.950.000 đồng
○ 10.500.000 đồng

TTCK_1_P3_39: Giả sử cổ phiếu A đang có giá ở phiên giao dịch trước là 101.000 đồng, theo quy định yết giá của Việt Nam hiện nay, giá mà bạn trả trong phiên giao dịch này như thế nào là hợp lệ:
○ 101.500 đồng
● 100.000 đồng
○ 106.050 đồng
○ 95.000 đồng

TTCK_1_P3_40: Công ty X đang cung ứng 300.000 cổ phiếu ra công chúng với giá 15 USD/cổ phiếu. Lệ phí cho nhà quản lý là 0,15 USD/cổ phiếu, lệ phí cho nhà bảo lãnh là 0,2 USD/cổ phiếu, hoa hồng cho nhóm bán là 0,65 USD/cổ phiếu, như vậy, giá mà công chúng phải trả khi mua một cổ phiếu là:
○ 13,75 USD
○ 14 USD
● 15 USD
○ 14,5 USD

1 2 3 4Trang sau
Back to top button