Tài chính

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành TÀI CHÍNH. Tất cả các câu hỏi là KHÁC NHAU, đã được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức và đều có đáp án kèm theo.

 • 199 câu hỏi Trắc nghiệm tài chính quốc tế

  199 trắc nghiệm tài chính quốc tế

  1. The currency used to buy imported goods is A. the buyer’s home currency. B. the seller’s home currency. C. the currency of a third country. D. special drawing rights. Correct: B 2. If portable disk players made in China are…

  Xem thêm »
 • Bộ đề thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án + giải thích)

  Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

  Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và các gợi ý). Nội dung bao gồm 393 câu hỏi trắc nghiệm Multi-choice, phân thành 9 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh…

  Xem thêm »
 • 416 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán (có đáp án kèm theo)

  416 câu trắc nghiệm TTCK

  Bộ đề thi trắc nghiệm Thị trường chứng khoán (có đáp án). Nội dung bao gồm 416 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 5 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần,…

  Xem thêm »
 • 416 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán (có đáp án kèm theo)

  416 câu trắc nghiệm TTCK

  Bộ đề thi trắc nghiệm Thị trường chứng khoán (có đáp án). Nội dung bao gồm 416 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 5 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần,…

  Xem thêm »
 • 416 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán (có đáp án kèm theo)

  416 câu trắc nghiệm TTCK

  Bộ đề thi trắc nghiệm Thị trường chứng khoán (có đáp án). Nội dung bao gồm 416 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 5 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần,…

  Xem thêm »
 • 416 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán (có đáp án kèm theo)

  416 câu trắc nghiệm TTCK

  Bộ đề thi trắc nghiệm Thị trường chứng khoán (có đáp án). Nội dung bao gồm 416 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 5 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần,…

  Xem thêm »
Back to top button