Quản trịTrắc nghiệm

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị dự án (có đáp án). Nội dung bao gồm 332 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 6 chương:

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản
Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư
Chương 3: Lựa chọn dự án đầu tư
Chương 4: Quản lý thời gian thực hiện dự án
Chương 5: Quản lý chi phí thực hiện dự án
Chương 6: Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 50 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

QTDA_C1_1: Môn học “Quản lý dự án đầu tư”, có:
○ 04 chương
○ 05 chương
● 06 chương
○ 07 chương

QTDA_C1_2: Nội dung quản lý trong môn học “Quản lý dự án đầu tư”, gồm:
○ Quản lý thời gian thực hiện dự án
○ Quản lý chi phí thực hiện dự án
○ Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án
● Tất cả các câu trên

QTDA_C1_3: Mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là:
○ Đầu tư trực tiếp
● Đầu tư gián tiếp
○ Cho vay
○ Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C1_4: Hoạt động đầu tư – theo Luật đầu tư của Việt Nam – là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm các khâu:
○ Chuẩn bị đầu tư
○ Thực hiện đầu tư
○ Quản lý dự án đầu tư
● Tất cả các câu trên

QTDA_C1_5: Nhà đầu tư, có thể là:
○ Tổ chức trong nước
○ Cá nhân là người Việt Nam
○ Tổ chức và cá nhân nước ngoài
● Tất cả các đối tượng trên

QTDA_C1_6: Mục đích của đầu tư kinh doanh là phải mang lại lợi ích cho chủ đầu tư và xã hội. Trường hợp lợi ích của hai đối tượng này không không thống nhất với nhau, nhà nước sẽ không dùng biện pháp nào sau đây để kích thích đầu tư:
○ Giảm thuế
○ Tạo các ưu đãi trong vay vốn
● Miễn thu tiền điện, nước
○ Ưu đãi cho thuê mặt bằng

QTDA_C1_7: Đầu tư kinh doanh kiếm lời là hoạt động:
○ Xã hội
● Kinh tế
○ Môi trường
○ Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C1_8: Dự án đầu tư, nhằm:
○ Tạo mới công trình
○ Mở rộng công trình
○ Cải tạo công trình
● Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C1_9: Một dự án đầu tư, gồm:
○ 4 yếu tố cơ bản
○ 5 yếu tố cơ bản
● 6 yếu tố cơ bản
○ 7 yếu tố cơ bản

QTDA_C1_10: Có thể phân loại đầu tư:
○ Theo chức năng quản trị vốn và theo nguồn vốn
○ Theo nội dung kinh tế
○ Theo mục tiêu đầu tư
● Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C1_11: Đầu tư trực tiếp là phương thức đầu tư, mà trong đó chủ đầu tư:
● Trực tiếp tham gia quản trị vốn bỏ ra
○ Không trực tiếp tham gia quản trị vốn bỏ ra
○ Cho vay
○ Tất cả các câu đều sai

QTDA_C1_12: Đầu tư gián tiếp là phương thức đầu tư, mà trong đó chủ đầu tư:
○ Trực tiếp tham gia quản trị vốn bỏ ra
● Không trực tiếp tham gia quản trị vốn bỏ ra
○ Có khi trực tiếp có khi không trực tiếp quản trị vốn bỏ ra
○ Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C1_13: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt nam có các hình thức:
○ Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh
○ Thành lập công ty liên doanh
○ Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
● Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C1_14: Cho vay tiền lấy lãi của các tổ chức tín dụng là phương thức đầu tư:
○ Trực tiếp
● Gián tiếp
○ Trung gian
○ Vừa có trực tiếp vừa có gián tiếp

QTDA_C1_15: Phân loại đầu tư theo nguồn vốn, có:
● Vốn trong nước và vốn ngoài nước
○ Vốn ngân hàng thương mại
○ Vốn xây dựng cơ bản
○ Tất cả các câu đều đúng


QTDA_C1_16: Vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt nam có các thành phần:
○ Vốn vay và vốn viện trợ từ Chính phủ nước ngoài và các Tổ chức quốc tế
○ Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài
○ Vốn đầu tư của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và của các cơ quan nước ngoài khác đóng tại Việt nam
● Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C1_17: Nguồn vốn trong nước dùng để đầu tư được hình thành, từ:
○ Vay ngân hàng thương mại trong nước
● Tích luỹ từ nội bộ của nền kinh tế quốc dân
○ Vay nước ngoài
○ Công ty này vay của công ty khác

QTDA_C1_18: Đầu tư vào lực lượng lao động, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vào tài sản lưu động, thuộc cách phân loại đầu tư:
○ Theo chức năng quản trị vốn
○ Theo nguồn vốn
● Theo nội dung kinh tế
○ Theo mục tiêu đầu tư

QTDA_C1_19: Dự án đầu tư XD công trình Công nghiệp điện (thuộc nhóm A) có tổng mức đầu tư lớn nhất là:
○ Từ 300 tỷ đến 400 tỷ
○ Từ 400 tỷ đến 500 tỷ
○ Từ 500 tỷ đến 600 tỷ
● Trên 600 tỷ

QTDA_C1_20: Dự án đầu tư XD công trình Công nghiệp điện (thuộc nhóm C) có tổng mức đầu tư lớn nhất là:
○ Dưới 7 tỷ
○ Dưới 15 tỷ
○ Dưới 20 tỷ
● Dưới 30 tỷ

QTDA_C1_21: Đối với các dự án đầu tư nước ngoài được chia thành
● 3 nhóm
○ 4 nhóm
○ 5 nhóm
○ 6 nhóm

QTDA_C1_22: Phân loại dự án đầu tư theo quy mô và tính chất dự án, có:
● 2 cách
○ 3 cách
○ 4 cách
○ 5 cách

QTDA_C1_23: Phân loại dự án đầu tư theo nguồn vốn đầu tư, có:
○ 2 cách
○ 3 cách
● 4 cách
○ 5 cách

QTDA_C1_24: Hãy tìm câu sai trong số các câu sau:
○ Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư
○ Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư
○ Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư
● Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư

QTDA_C1_25: Đối tượng nào sau đây quan tâm nhiều nhất đến hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của dự án:
○ Chủ đầu tư
● Cấp chính quyền
○ Ngân hàng
○ Cơ quan ngân sách sách Nhà nước

QTDA_C1_26: Đối tượng nào sau đây quan tâm nhiều nhất đến hiệu quả tài chính của dự án:
● Chủ đầu tư
○ Cấp chính quyền
○ Ngân hàng
○ Cơ quan ngân sách sách Nhà nước

QTDA_C1_27: Vốn trong nước là vốn hình thành từ nguồn tích lũy nội bộ của nền kinh tế quốc dân. Đó có thể là:
○ Vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh
○ Vốn đầu tư phát triển của Nhà nước, doanh nghiệp
○ Vốn tư nhân, vốn của các tổ chức khác ở trong nước
● Tất cả các câu trên

QTDA_C1_28: Vốn ngoài nước là vốn được hình thành không phải bằng từ tích lũy nội bộ của nền kinh tế quốc dân mà có xuất xứ từ nước ngoài. Đó có thể là:
● Vốn hỗ trợ phát triển chính thức
○ Vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh
○ Vốn đầu tư phát triển của Nhà nước, doanh nghiệp
○ Vốn tư nhân, vốn của các tổ chức khác ở trong nước

QTDA_C1_29: Phân loại đầu tư theo đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư cải tạo công trình đang hoạt động là cách phân loại đầu tư, theo:
○ Chức năng quản trị vốn đầu tư
● Mục tiêu đầu tư
○ Nguồn vốn đầu tư
○ Nội dung kinh tế

QTDA_C1_30: Hãy tìm câu sai sau đây:
○ Đầu tư xây dựng cơ bản là để xây dựng nhà xưởng
○ Đầu tư xây dựng cơ bản là để mua sắm máy móc, thiết bị
● Đầu tư xây dựng cơ bản là để mua sắm công cụ, dụng cụ… phục vụ sản xuất
○ Đầu tư xây dựng cơ bản là để mua bản quyền, bí quyết công nghệ

1 2Trang sau
Back to top button